Agile Exchange 2015
Jenny Österlund, Otto Wretling och Christina Skaskiw, alla tre från Acino, vill gärna se att Agile Exchange 2015 blir en fortsatt stor konferens för agil utveckling.

It-bolag hoppas på Umeågalan

Bland de nominerade till Umeågalan 2012 finns liksom ifjol ett flertal utpräglade it-företag med verksamhet från filmproduktion till avancerad videoteknik, medicinsk teknik och simuleringar.

Soja film
har lyckats med konststycket att bli nominerad i två kategorier, både som Årets nyföretagare och som Årets unga företagare.

Soja Film är en animationsstudio som startades av kreatörerna Sofie Edvardsson och Jakob Nyström efter deras utbildning på Digital medieproduktion på Umeå universitet. Med passion och nytänkande skapar de animerade filmer till företag och organisationer som vill förklara, sälja eller beskriva sina produkter, tjänster eller sitt varumärke.

Genom att blanda vacker estetik med information berättat på ett finurligt sätt har de skapat en produkt för en mycket bred målgrupp. Med deras tydliga produktionsprocess och en digital produkt kan de arbeta med kunder över hela världen.

Filmen nedan ett exempel från Soja Films produktion

 

CodeMill ett avknoppningsföretag

Inom kategorin Årets avknoppningsföretag har
CodeMill
nominerats. CodeMill erbjuder systemutveckling av komplexa IT-system. Företaget har sin grund vid Umeå universitet, och har genomfört utvecklingsprogram hos såväl Uminova Innovation som CONNECT och samverkar nära med akademin.

Bolaget har sedan starten 2007 varje år fördubblat sin omsättning och växt till idag 25 medarbetare, merparten civilingenjörer i datavetenskap. Företaget visar ett verkligt Umeå-engagemang genom att erbjuda ett antal specialanpassade tjänster för regionala tillväxtföretag. CodeMill ses som en förebild i hur man tar akademiskt kunnande och forskning ut på en marknad, och behåller foten i forskningsvärlden.

Avancerade simuleringar med Oryx

Inom kategorin Årets tillväxtföretag finns
Oryx Simulations
med. Oryx tillverkar simulatorer för träning av förare av tunga arbetsfordon såsom grävare, dumprar och skogsskördare. Bolaget grundades 1999 och verksamheten bedrivs med Umeå som utgångspunkt. Bolaget har genom att ta tillvara på regional kompetens och skapa starka samarbeten möjliggjort en stark tillväxt såväl nationellt som internationellt. Bolaget har idag en stark position på en växande marknad.  Omsättningen har ökat från 19 Mkr 2008 till 48 Mkr 2011.

Unga företagare

Bland de nominerad till Årets unga företagare finner vi två företag med bas i it-industrin. Det är Soja Film som här får sin andra nominering samt
Mobile Partner. Företaget Mobile Partner är ett telekomföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom tele- och datakommunikation med tillit som ledord. Med en tydlig målmedvetenhet, stort säljfokus och kundintresse har grundaren Jacob Bergendorff etablerat företaget på en konkurrensutsatt marknad.

Redan efter nio månader rekryterades fem anställda. Idag arbetar de aktivt med 400-500 företagskunder som är placerade runt om i landet och även utomlands.

Växande e-handel

Att it-området blir allt bredare och att it blir en allt mer viktig del av många företags affärsmodeller märks också bland nomineringarna. Utan att vara utpräglade it-företag har flera av de nominerade visat på hur de effektivt kan använda it-verktyg och internet. Tre exempel är
Rapunzel,
Creative Lounge
och
NorthSport
som alla bygger sin verksamhet på e-handel.

Umeågalan 2012 anordnas 8 november.

Text och foto: Mikael Hansson