IT-företag gör basindustrin starkare

IT-företagen och forskare är med och stärker basindustrin i norra Sverige och gör den än mer konkurrenskraftig på en global marknad, menar Chris Heister, Västerbottens landshövding.

Chris Heister är inte bara landshövding i Västerbottens län utan också ny ordförande i ProcessIT Innovations, ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Basindustrierna i norra Sverige har sin stadiga grund i gruvnäring, skogsbruk, massa- och papperstillverkning och stålproduktion med bolag som omsätter miljardbelopp. Här finns flaggskepp som gruvbolagen LKAB och Boliden, stålproducenter som SSAB och massa- och pappersfabriker som SCA och Smurfit Kappa. Stora investeringar görs även inom energisektorn med kraftbolag som Skellefteå Kraft och på senare tid även inom bioraffinaderi-området.

Det är bolag med verksamhet från Örnsköldsvik upp till Kiruna, och ProcessIT Innovations har en viktig del i regionens utveckling genom att bygga nätverk mellan basindustrierna, forskare vid universiteten i Umeå och Luleå samt IT-företag i regionen.

IT-företagens roll är viktig eftersom de kan ta fram nya produkter och tjänster som löser basindustriernas behov av automatisering och optimering av processerna. Inom samarbetet har många IT-företag varit med och bidragit med sina kunskaper. Här finns Oryx Simulations, Algoryx Simulation, FältCom, Data Ductus, Interactive Institute, TRIMMA, Reqsys, Explicit, Optronic, Eurocon, MoRe Research och många fler av regionens företag.

Viktig strategisk roll

I ett samtal som Chris Heister och Anders OE Johansson, operativt ansvarig för ProcessIT Innovations, håller inför ProcessIT Innovations årsberättelse är de helt överens om den betydelse som ProcessIT har, inte bara för norra regionen i Sverige utan för hela Europa och de menar att ProcessIT Innovations strategiska roll kommer att växa sig allt större.

– Vi går allt mer från att vara en projektaktör till att bli en strategisk aktör, betonar Anders OE Johansson.

På bordet framför sig har Chris Heister lagt fram en färsk rapport från OECD i vilken Sveriges styrkor utvärderas. För att understryka Anders OE Johanssons ord slår hon upp rapporten, håller fram den och visar på en av illustrationerna i utvärderingen som lyfter fram ProcessIT Innovations som en viktig aktör tillsammans med andra vinnare av Vinnovas VINNVÄXT-program. Också OECD understryker deras uppfattning – samarbetet inom ProcessIT Innovations är mycket betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av ett konkurrenskraftigt Sverige.

Europeisk aktör

– Vi måste våga sikta högt med ProcessIT Innovations. Vi ska bli än mer synliga på ett nationellt plan men också på en europeisk nivå där vi kan ha en långsiktig strategisk betydelse. Det är en förutsättning för att ProcessIT ska bli något mer än ett övergående projekt, säger Chris Heister och lägger tillbaka rapporten på bordet.

Chris Heister och Anders OE Johansson återkommer gång på gång under samtalet till regionens rika råvarutillgångar som den stabila grunden för visionen. Den järnmalm, metallrikedom, skogsråvara och vattenkraft som under så lång tid varit ett signum för regionen kommer också fortsättningsvis att efterfrågas på en internationell marknad. Inte minst tillväxten i asiatiska länder kommer att ge norra Sverige en mycket stor betydelse i framtiden, hävdar de båda.

Bygga en egen kompetens

– Men då räcker det inte med att skeppa iväg råvarorna. För att skapa tillväxt i regionen måste de också förädlas här på plats. Det innebär samtidigt att vi måste fortsätta bygga upp en egen kompetens av välutbildade människor som kan vara med och utveckla de här sektorerna,  understryker Chris Heister.

Denna regionens egna kompetens finner man nu hos de lokala IT-företagen, hos forskare vid universiteten och i de starka basindustrierna.

 

Text: Mikael Hansson Foto: Mikael Lundgren