100506zert.jpg
Frank Hedestig, Zert, Urban Sandström, Know IT, Magnus Nilsson, Tieto, och Anders Haraldsson, Cartesia, var med och gav forskarna idéer under workshopen.

IT-företag inspirerar forskare

Att ge företag möjlighet att direkt påverka forskningen visade sig vara mycket uppskattat när Lyckseleföretaget Zert och Umeå universitet bjöd in företag från IT-branschen till workshop med forskare och studenter från Umeå universitet.

Den första av tre workshops hölls under torsdagen då ett tiotal anställda från företag som Know IT, Tieto, Cartesia, Codemill, Fält Com och Zert på Designhögskolan fick möta forskare och studenter från Umeå universitet. Det blev en intensiv dag med både kreativa grupparbeten och föreläsningar. Bland annat gav professor Erik Elmroth, Institutionen för datavetenskap, en fördjupad bakgrund till forskningen kring cloud computing.

IT-företag inspirerar forskning

Uppgiften som deltagarna fick var att formulera vilka behov som behöver lösas för att kunna bygga fungerande kommunikationslösningar för rörliga arbetsplatser ute på byggen, i tung industri, gruvor eller andra extrema miljöer där stora krav ställs på fungerande infrastruktur, kommunikationssystem och mobila lösningar. Många IT-företag har redan stor kunskap om sådana miljöer men man behöver också forskarnas kunskap för att kunna utveckla nya produkter och tjänster.

– Det har varit en bra dag med ett intressant möte mellan näringslivet och akademin. Det är riktigt givande att få stöta och blöta frågor på det här sättet, säger Urban Sandström från Know IT. Han menar också att det även varit positivt att få knyta kontakter och lära känna folk från andra företag.

Workshop företag och forskare 

Kreativa diskussioner i grupparbeten präglade dagen. Från vänster Emanuel Nilsson, Zert, Lars Höglund, Fält Com, Johan Forsman, Tieto, och Urban Sandström, Know IT, båda något skymda.

 

Utmaning i att bygga tillförlitliga system

Initiativet till dagen kom från Lyckseleföretaget Zert som tillsammans med forskare från Umeå universitet driver ett projekt för att utveckla bland annat mobila kommunikationslösningar i miljöer som ibland kan sakna exempelvis säker uppkoppling. Målet med dagen är att alla som deltar ska få ökad förståelse för hur man bygger distribuerade system som är tillförlitliga och som tål svåra förhållanden ur ett kommunikationsperspektiv, med till exempel stora variationer i i kvalitén på uppkoppling, hög risk för avbrott i kommunikationen och långa fördröjningar.

Lära av varandra

Frank Hedestig från Zert var en av deltagarna och han håller med Urban Sandström om att dagen varit givande.  

 – En del av idén bakom det här projektet är att vi tillsammans ska lära av varandra. Att vi ska ge lika mycket som vi ska få, förklarar Frank Hedestig.

För honom liksom för de andra erbjöd dagen ett ovanligt arbetssätt och han betonar att han blev positivt överraskad över hur väl det fungerade.

– Det känns som att vi lyckades identifiera vad som skulle bli kunna forskningsfrågor och att forskarna kunde ringa in problematiken, fortsätter Frank Hedestig.

Anders Broberg, forskare från Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, ledde dagen och även han är mycket nöjd med det gemensamma arbetet.

– En sådan här dag kan bekräfta om vi är på rätt spår kring vår forskning. Vi får hjälp med att se var vårt fokus ska ligga, menar Anders Broberg.

Projektet stöds av Vinnova och kommer att fortsätta med ytterligare två arbetsdagar då man ger andra företag möjlighet att vara med. På så sätt hoppas man kunna få så många som möjligt delaktiga i utvecklingen.

Företag och forskare möts 

Fr v Petter Svärd, datavetenskap, Lenny Nilsson, datavetenskap, Krister Wicksell, Zert, Johan Forsman, Tieto, Urban Sandström, Know IT, Lars Höglund, Fält Com (med ryggen mot).

 

Företag och forskare 

Fr v Petter Svärd, datavetenskap, Lenny Nilsson, datavetenskap, Krister Wicksell, Zert.

 

Företag och forskare 

Mikael Wiberg, forskningsledare på Designhögskolan.

 

Företag och forskare 

Jerry Eriksson, datavetenskap, Daniel Henriksson, datavetenskap (med rygggen mot), Anders Haraldsson, Cartesia GIS AB och Thomas Knutsson, Codemill.

Text: Mikael Hansson