IT-företag vill se fler kvinnor på chefsjobb

”Vill vi vara framgångsrika måste vi vara jämställda”, säger Sara Winqvist, konsultchef på CGI i Umeå. Nu går 26 svenska IT- och telekomföretag samman för att öka andelen kvinnor på ledande positioner i sina bolag.

De 26 IT- och telekomföretagen ska delta i mentor- och förändringsprogrammet
Womentor
som nu genomförs för tionde gången. Womentor är ett verktyg för att stödja och hjälpa företag som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition.

– Situationen är ett problem, inte bara ur rättviseperspektiv eller för att vi vet att jämställdhet och mångfald i organisationer är bevisat bra för affärerna, utan för att IT- och telekombranschen har ett väldigt stort och stadigt ökande behov av kompetens. Vi har helt enkelt inte råd att gå miste om kvinnorna, konstaterar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen som driver satsningen Womentor.

En hjärtefråga

För Sara Winqvist, konsultchef på CGI i Umeå, är detta en hjärtefråga. Även hon betonar att jämställdhet är en nyckel till bättre affärer.

– Forskning visar att jämställdhet skapar större lönsamhet och ger ett starkare varumärke. Vill vi vara framgångsrika måste vi vara jämställda, säger Sara Winqvist, som själv varit ambassadör inom Womentor.

Dessutom ökar jämställdhet och mångfald innovationskraften och det bidrar till en mer kreativ företagskultur, betonar hon.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för CGI där vi under 2015 skapade ett kvinnligt nätverk för alla kvinnor i Sverige ”Women of CGI Sweden”, fortsätter Sara Winqvist.

Nätverk med över 3500 medlemmar

IT-konsultbolaget Sogeti är också med i satsningen Womentor och företaget driver även nätverket WinIT som har över 3500 medlemmar på 15 orter i Norden. Patrik Bernhardsson, platschef i Umeå, menar att det är en självklarhet att kvinnor ska vara representerade väl, och särskilt i chefspositioner.

– Sogeti i Umeå har drygt 30 procent andel kvinnliga anställda vilket är en hög siffra för branschen. Ledningsgruppen i Umeå består av 4 kvinnor och 3 män, berättar Patrik Bernhardsson.

Anne-Marie Fransson på IT&Telekomföretagen menar att Womentor ska inspirera företagen att inte bara sätta jämställdhet på ett papper utan att i grunden förändra sitt arbete.

– Vi utmanar hela branschen att tillsammans arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att 40 procent av alla chefer ska vara kvinnor 2025. Det är ett tufft mål men alla 26 företag som är med i Womentor 2016 har antagit utmaningen, och jag har goda förhoppningar om att resten av branschen vill arbeta i samma riktning, säger Anne-Marie Fransson.

Företag som deltar i Womentor 2016

Acando, Agero, Capgemini, CGI, CSC, Dustin, Empower, Enfo Sweden, Evry Financial Services, Fujitsu Sweden, HP Enterprise, IBM Svenska AB, IFS, Infor Sverige, IP-Only, Microsoft, Opuscapita, PA Consulting Group AB, Sogeti Sverige AB, TDC Sverige AB, Tele2 Sverige, Telenor Sverige AB, Teliasonera Sweden, Teracom, Tieto Sweden AB, Hi3G Access AB (3).