Bärbar dator doktor

It-lösningar i vården lika för män och kvinnor?

Har patientens kön någon betydelse när it och digitala lösningar används i vården? Nu söker Umeå universitet en doktorand för att utreda frågan om kön och e-hälsa.

Doktorandtjänsten är ett samarbete mellan institutionen för Informatik och Genusforskarskolan vid Umeå universitet. Den ny doktoranden kommer att studera hur olika former av informationsteknik påverkar den vårdbehövande människan med särskilt avseende på vilket kön patienten har. Har det någon betydelse om patienten är en man eller kvinna i utvecklingen av olika informationstekniska tillämpningar?

Speciellt intressanta att följa och vidareutveckla är begreppen patient 2.0 och e-patient. Dessa begrepp har sin bakgrund i motsvarande versionsbenämningar inom teknik och samhällsområdet (exempelvis web 2.0, hälsa 2.0 och så vidare) och inrymmer bland annat framtidsvisioner av förändrade former av patientdeltagande, samarbeten och självbehandlingspraktiker.

I USA talar man t ex om e-patienter där ”e” står för ”empowered” eller ”engaged”. I institutionen för Informatiks e-hälsoforskning står ”e” även för ”expert” i den meningen att e-patienter är experter och har kunskap om de individer som förväntas använda systemen. Det faktum att man etablerar kontaktvägar med informerade patienter via internet gör att e:et ofta också anspelar på e-hälsa.

Patientcentrerad e-hälsoutveckling knyter alltså an till en framväxande rörelse av informerade patienter som ställer högre krav på interaktivitet och delaktighet i sin vård. Dessa patienter förväntas växa till antalet i framtiden. Men för att inte låta ojämlikheter påverka utvecklingen av nya e-hälsosystem beroende av kön (klass, sexuell läggning och etniskt tillhörighet) vill man utreda bakomliggande maktstrukturer till ohälsa hos kvinnor och män för att det ska beaktas i de teknik- och verklighetsproducerande lösningar som ryms i begreppet patient 2.0.

Se mer
information och ansökan till tjänsten.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 8 mars, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

8 mars, 2012