Erik Brännström, Andre Alatalo och Lna Fredriksson
Lockar gymnasielever att börja på universitetet gör studenterna Erik Brännström, Digital medieproduktion, Andre Alatalo, Systemvetenskapliga programmet, och Lina Fredriksson, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer.

IT-utbildningar vill locka gymnasieelever

It-utbildningar vid Umeå universitet håller sig framme när 3000 gymnasieelever från hela Norrland besöker Umeå universitet för att få veta mer om framtida studievägar.

Totalt kommer det 31 bussar med 1 500 gymnasieelever från Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland – från Luleå i norr till Sundsvall i söder och Östersund i väster. Från Umeå med närområde deltar ytterligare närmare 1 500 elever.

På informationsdagen får eleverna inspiration och information om universitetsstudier. Parallellt äger över 100 aktiviteter rum, allt från föreläsningar och studiebesök till information om vad som är viktigt att tänka på inför jobbsök. Under hela dagen pågår dessutom en inspirationsmässa med lärare, studenter och studievägledare som står redo att svara på elevernas frågor.

I en av montrarna som ställts upp utanför Universitetsbiblioteket samsas tre av it-programmen. Här står studenter från Systemvetenskapliga programmet, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer och Digital medieproduktion för att berätta om vad som väntar under universitetsstudierna.

Fredrik Karlsson, David Fahlberg och Emelie Larsson
Möter gärna gymnasieeleverna gör studenterna Fredrik Karlsson, Systemvetenskapliga programmet, David Fahlberg, Digital medieproduktion och Emelie Larsson, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer.  

Ska bli systemvetare

Fredrik Karlsson ska bli systemvetare och han berättar att det var blandningen mellan it och samhälle och att det finns goda möjligheter till jobb efteråt som gjorde att han sökte sig till programmet.

Vad berättar han då för gymnasieleverna som strömmar förbi montern?

– Tycker du om it och människor ska du läsa systemvetenskap. Och du ska gärna vara utåtriktad och gilla att jobba i team, svarar Fredrik.

Beteendevetenskap och it-miljöer

Emelie Larsson finns också i montern för att ta emot gymnasieelevernas nyfikna frågor. Hon går nu sista terminen på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer, och hon funderar på vilket examensarbete hon ska göra. Det lutar mot it inom vården.

– Jag och en kompis ska nog skriva tillsammans om visualisering inom vården. Det handlar om hur primärvården ska kunna använda systemvisualisering för att patienterna lättare ska kunna se vad som är fel med dom, men kanske också för att läkarna snabbare ska kunna få en uppfattning om hur patienten mår. Kanske blir det genom någon slags hälsoavatar, men det är för tidigt att säga ännu riktigt vad det blir, berättar Emelie Larsson.

Förutom montrarna som gymnasieeleverna kan besöka ges det också tid för information i hörsalarna. Här lockar bland annat Digital medieproduktion fullt hus, alla sittplatser blir fort upptagna och folk trängs i trapporna för att få höra mer om utbildningen som kan leda till jobb inom rörlig film, animation, datorspel och digitala upplevelser.

Med de senaste årens stadigt ökande ansökningssiffror kan nog it-programmen vänta sig en fortsatt god tillströmning.

Blivande civilingenjörer visar teknik

På andra sidan Universitetsbiblioteket finns ett annat gäng it-studenter. Några av dem siktar på att bli civilingenjörer i teknisk datavetenskap och för gymnasieeleverna demonstrerar de hur en träningsplattform för skogsavverkning fungerar med stöd av datorsimulering. Träningsplattformen kommer från Oryx Simulations i Umeå och är anpassad för skogsföretaget Komatsu Forests maskiner.

Melina Ögren och Filip Allberg
Melina Ögren och Filip Allberg, båda studenter på Teknisk datavetenskap med sikte på att bli civilingenjörer, visade träningssimulatorer för gymnasieeleverna.

Johan Nilsson, Mattias Hinnerson och Fredrik Georgsson
Fredrik Georgsson från institutionen för datavetenskap testar spakarna i Oryx och Komatsu Forests träningssimulator. Ivrigt påhejad av studenterna Johan Nilsson och Mattias Hinnerson, både på civilingenjörsprogrammet Teknisk datavetenskap.

Text och foto: Mikael Hansson