Therese Strandberg, Niklas Lundgren och Jonas Kröger
Jonas kröger, till höger, är driftchef på ITS vid Umeå universitet som nu satsar på molnlösningar från Microsoft. Till vänster Therese Strandberg och Niklas Lundgren, också från ITS. Foto: Mikael Hansson

ITS satsar på molnlösningar

ITS vid Umeå universitet har blivit Microsoft Cloud Platform Advisors. Det ger tillgång till förhandsreleaser, intressanta diskussionsfora och viss möjlighet till kravställan gällande Microsoft Azure.

Att lära sig mer om och vidareutveckla ITS arbetssätt med olika typer av molnlösningar är viktigt för att hålla sig i framkant och kunna erbjuda kunder bästa möjliga lösning för deras behov.

Det senaste halvåret har ITS i samarbete med Microsoft arbetat med att se vad Azure kan erbjuda för möjligheter och som ett led i detta har ITS fått möjlighet att bli Microsoft Cloud Platform Advisors.

Parallellt med att utforska Azure pågår arbete med att vidareutveckla ITS eget moln, baserat på VMware.

ITS, Enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet, utför tjänster till såväl Umeå universitet som till andra universitet, högskolor och myndigheter. Med drygt 180 anställda samt ett flertal externa konsulter är ITS Umeåregionens största verksamhet inom IT-utveckling.