Johan Hellström lämnar A3

Johan Hellström lämnar A3 efter sju år som vd.

Efter sju år som vd, först på T3 och sedan ett år på A3, meddelar Johan Hellström att han väljer att övergå i annan anställning. Istället ska han jobba internationellt i en icke konkurrerande verksamhet.

Hellström jobbar kvar på A3 till och med den 30 juni 2018 och arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats.

A3 bildades under förra året som ett resultat av en sammanslagning av de norrländska bolagen AllTele, T3 och It-företagen Delegate och IT-Total Västernorrland.

– Integrationen av bolagen är klar och strategierna är på plats och jag är väldigt stolt över att A3 nu är ett bolag som kan konkurrera på it- och telekommarknaden. Bolaget kommer nu att fortsätta sin resa, säger Hellström.

– Vi tycker att det är roligt att Johan har hittat en ny utmaning som passar hans strävan att bygga nya verksamheter men vi beklagar samtidigt att vi förlorar en målmedveten och entusiasmerande ledare för A3:s fortsatta resa, säger Thomas Nygren, styrelseordförande.