Invest logo

Karolinska Development tecknar samarbetsavtal med Uminova

Karolinska Development tecknar samarbetsavtal med Uminova

Detta samarbetsavtal kommer att öka flödet av innovationer till Karolinska Development och skapa förutsättningar en kostnadseffektiv kommersiell utveckling för Uminova Invests portföljbolag. Samarbetet omfattar utvärdering av nya bolag, kvalificerad rådgivning till befintliga portföljbolag samt exitfrågor.

Uminova Invest är ett regionalt riskkapitalbolag som förser lovande tillväxtbolag och entreprenörer med kapital och kompetens. Företagen måste ha anknytning till Umeå universitet eller andra utbildnings- och forskningsverksamheter i Västerbottens län.

”Umeå har visat sig ha ett mycket stark klustrer inom life science de senaste åren och det här avtalet ger oss tillgång till en rad spännande kommersiella möjligheter”, säger Conny Bogentoft, VD för Karolinska Development.
”Vi har sedan ett antal år haft ett fortlöpande utbyte med Karolinska Development vilket nu har formaliserats. Med ett formellt samarbetsavtal skapas ytterligare förutsättningar för att framgångsrikt driva fram livskraftiga företag”, säger Jan Olsson, vd för Uminova Invest.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Conny Bogentoft, VD Karolinska Development
Tel: 070-688 61 43, e-post:
conny.bogentoft@karolinskadevelopment.com
Jan Olsson, VD Uminova Invest
Tel: 070-344 16 80, e-post:
Jan.Olsson@uminovainvest.se
Om Karolinska Development
Karolinska Development har skapat och utvecklar en av de största portföljerna med life scienceföretag i Europa. Med en unik och kostnadseffektiv affärsmodell leder bolaget kommersialiseringen av life science-innovationer i världsklass. Karolinska Development har sedan 2003 byggt en portfölj med ett 40-tal bolag. Bland bolagens projekt befinner sig 12 i klinisk utvecklingsfas medan totalt 19substanser bedöms vara potentiella ”first in class”.

www.karolinskadevelopment.com
Om Uminova Invest
Uminova Invest engagerar sig i blivande tillväxtföretag och i personer med goda idéer och entreprenörsanda – just i det stadium när tillskott av kapital och kompetens är nödvändigt för att få företaget att växa. Företagets idé, produkt eller tjänst ska vara unik med hög marknadspotential, och måste ha anknytning till Umeå universitet eller andra utbildnings- och forskningsverksamheter i Västerbottens län.
www.uminovainvest.se

Text av: Hanna Olsson

Publicerad: 14 januari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Hanna Olsson

14 januari, 2010