Det kinesiska techbolaget Canaan Creative etablerar sig i Boden
Det kinesiska techbolaget Canaan Creative etablerar sig i Boden.

Kinesisk satsning på datacenter i norra Sverige

Kinesiskt företag bygger datacenter i Boden. The Node Pole som ägs av Skellefteå kraft och Vattenfall säger ”det är en perfect fit”.

Det kinesiska techbolaget Canaan Creative etablerar ett datacenter i Boden. Etableringen är den första av sitt slag av en kinesisk aktör utanför Kina. Driftstorleken kommer i ett första skede motsvara ca 10MW och första delarna av datacentret driftsätts redan under februari månad.

Teknikhöjd, tillgång till grön energi i stor skala och den nyligen sänkta elskatten för datacenter i Sverige är några av de argument Canaan Creative anger som anledningar till valet av Sverige och Boden.

– Canaan Creative etablerar sig i Europa för att fortsätta utveckla blockchain som teknik för nya marknader och applikationer. Vi har bedömt Boden som den bästa lokaliseringen för att driva blockchain-teknologin till nästa nivå., säger N.G. Zhang, VD, grundare och delägare i Canaan Creative.

En perfect fit
– Etableringen innebär att Boden positionerar sig i framkant även inom HPC-infrastruktur (High Performance Computing) och blockchain-lösningar. Allt fler företag söker sig till specialiserade kluster, dels för att molnifiera sin infrastruktur, dels för att konkurrera inom en EU-marknad. Canaan Creative och Boden är en perfect fit och vi önskar dem varmt välkomna, säger Patrik Öhlund, vd för The Node Pole som sedan 1 februari ägs av Skellefteå kraft och Vattenfall.

The Node Pole
Målet med The Node Pole är att marknadsföra och utveckla hela norra Sverige såsom den självklara etableringsplatsen för globala verksamheter med krav på stabil tillgång till hållbar energi.

Under sina första fem år har The Node Pole skaffat sig ett internationellt rykte och framgångarna har inte heller uteblivit. Förutom Facebooks två datacenter i Luleå finns ytterligare sju datacenterverksamheter.