Erik Johansson
Det händer mycket för Knowit just nu. Nytt varumärke och nya stora affärer kan Erik Johansson, ansvarig för Knowit Norrland, glädja sig åt.

Know IT förnyar och blir Knowit

Knowit har under 20 års tid varit ett av de snabbast växande IT-konsultbolagen på den svenska marknaden. Nu tar man nytt avstamp inför framtiden och rullar i vår ut både en ny varumärkesplattform och en ny egen webb.

Med ett nytt och tydligare varumärke för att spegla hela företagets bredd tar Knowit avstamp inför framtiden. Tillväxten för bolaget är mycket god och enbart
Knowit Norrland
har anställt 11 nya konsulter hittills i år. En av anledningarna är den stororder man tog hem för utveckling och produktion av LKABs nya webb.

Samtidigt har närvaron på den nordiska marknaden stärkts vilket visar att Knowit klivit in i en ny fas med lokal närvaro i Norge och Finland, men även i Estland och Ryssland. Nya verksamheter har också tillkommit inom exempelvis design och kommunikation.

Ser över varumärket

För att tydliggöra det nya Knowits verksamhet, inleddes 2011 ett arbete med varumärket. Det handlade om att se över hela varumärkesplattformen, lyfta fram det som gör bolaget unikt och vilka värden som det tillför kunderna.

En av de viktigare förändringarna var att skriva ihop namnet och därmed synliggöra att Knowit i dag är så mycket mer än IT. Verksamheten har utvecklats över tid med kundernas behov. I dag erbjuder Knowit såväl IT-konsulting som verksamhetsutveckling, design och kommunikationstjänster. I bolaget finns managementkonsulter, reklamkreatörer och designers.

Tydligare och mer modern

InfoTech Umeå bad Erik Johansson, ansvarig för Knowit Norrland, berätta om den nya satsningen.

Nyligen tog ni hem en bra order för att göra LKABs nya webb. Och nu håller ni på att att utveckla och förändra ert eget varumärke. Det händer mycket för Knowit nu?

– Ja, det gör det. Vi har ju vuxit mycket de senaste åren med många nya medarbetare och dessutom etablerat oss i Norden. Det har därför känts nödvändigt att tydliggöra och modernisera vårt varumärke och vår grafiska profil för att samlas under och få alla att känna att vi är ett företag. Den tidigare profilen har vi levt med i ganska många år och jag personligen tycker att vi lyckats riktigt bra med den nya, den känns både modern och fräsch vilket även är den respons vi fått från både anställda och kunder. 

Lanserar ny webb

Ni ska också göra om er egen webb?

– Ja, som du ser
på vår hemsida idag
så ser du att det sker en nedräkning och det är nedräkningen till dess att vår nya hemsida lanseras den 25 april i samband med vår bolagsstämma.  En hemsida som jag övertygad om kommer att bli riktigt bra för våra intressenter, som kunder, potentiella rekryter, anställda och investerare.

– Det gäller ju för oss likväl som för alla andra att leva som vi lär och göra bra lösningar till våra kunder men även till oss själva och försöka nå vår vision om att bli Nordens ledande konsultföretag. Jag tycker vi är en bra bit på väg bla efter vår affär med LKAB.

Rekryterar fler

Vad kan du annars säga om Knowit Norrland? Hur är läget just nu?

– Läget hos oss är riktigt bra. Vi har hittills i år anställt 11 konsulter, det i kombination med att våra kunder uppskattar det jobb vi gör och att vi lyckas attrahera nya kunder gör att vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2012.

Varumärkesförändringen omfattar 56 affärsdrivande enheter med sju specialistområden på 28 orter och drygt 1 600 medarbetare.