Knowit och studenter
Studenter gillar Knowit, enligt en undersökning bland 24 000 studenter i hela Sverige. Just nu har Knowit i Umeå tre studenter på kontoret som examensarbetare: Oskar Hauer, Malin Dahlqvist och Robin Edvinsson. På bilden tillsammans med Karin Holm, konsultchef.

Knowit mest populärt av konsultbolag

Knowit är det mest populära konsultbolaget i Sverige bland studenter inom data och it, enligt en undersökning bland 24 000 universitets- och högskolestudenter.

Studenter inom ekonomi, teknik och it från universitet och högskolor i Sverige har röstat fram Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Bland it-studenterna är Knowit det högst rankade konsultbolaget. Toppar listan gör Google, Spotify och Microsoft.

– Knowit är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser som ger stora möjligheter för unga människor att utvecklas såväl professionellt som mänskligt. Vi lägger stor vikt vid att bejaka initiativ från våra medarbetare för att bli bättre på det vi gör. Våra specialister inom managementkonsulter, digital marknadsföring och kommunikation samt it, verkar i en unik miljö där utveckling och möjligheter står i fokus, säger Knowits vd Per Wallentin.

Karin Holm, konsultchef på Knowits kontor i Umeå, menar att samarbetet med studenterna är mycket givande.

– Vi har jättemycket kontakt med studenter i många olika forum och just nu har vi tre studenter som gör sina examensarbeten hos oss, berättar Karin Holm.

De tre som är på plats i Umeå för sina examensarbeten är Malin Dahlqvist och Oskar Hauer från Systemvetenskapliga programmet samt Robin Edvinsson, teknisk datavetenskap, alla tre studenter vid Umeå universitet.

– Vi har för avsikt att anställa en till två studenter. Dom kommer att få delta i Knowits nationella traineeprogram i Stockholm med start i september, säger Karin Holm.