Joakim Jormelin och Johanna Tunberg finns i ledningen för Knowit Experience Norrland.
Joakim Jormelin och Johanna Tunberg finns i ledningen för Knowit Experience Norrland.

Knowit ökar sin digitala satsning i norr

Knowit samlar ett 20-tal specialister i ett eget bolag med fokus på kunder i norra Sverige.

Knowit ser en fortsatt ökad efterfrågan på sitt digitala erbjudande. Det gäller både i Norrland och på övriga orter i Norden. Knowit förstärker nu sitt digitala erbjudande inom affärsområdet Knowit Experience genom att samla ett 20-tal specialister inom strategi, design och webbutveckling i ett eget bolag med fokus på kunder i norra Sverige.

Knowit Experience Norrland etableras för att möjliggöra en snabbare tillväxt i norra Sverige. Det nya bolaget kommer att fortsatt fokusera på både befintliga kunder som SCA och LKAB, och nya samarbeten. Genom den nya strukturen och fortsatt närvaro på den lokala marknaden möjliggörs en ökad tillväxttakt.

Knowit Experience är Nordens största digitala byrå och ett av Knowitkoncernens tre affärsområden. Idag finns ca 550 specialister på 14 orter i Norden.