Skiss på Komatsu Forests nya fabrik vid Klockarbäcken i Umeå.

Komatsu Forest bjuder in till samarbeten

Komatsu Forest vill bygga en ny fabrik i Umeå som de vill ska bli ett nationellt nav för skogsteknik. Till det behövs fler lokala samarbeten.

En gång i månaden arrangerar Umeå kommun och Uminova Innovation teknikfrukostar för att samla regionens teknikbransch. Den 11 oktober deltog Martin Ärelstig, fabrikschef på Komatsu Forest, för att berätta mer om deras satsning på en helt ny fabrik i Umeå. Komatsu Forest är en av världens ledande skogsmaskintillverkare och har sitt globala huvudkontor och två produktionsanläggningar i Umeå.

Martin Ärlestig inledde med att poängtera att skogsindustrin är en framtidsbransch.

– Även fast konsumtionen av tidningspapper går ner i världen, så ser vi tydligt att trä och papper kommer ha en ökad efterfrågan. E-handel och ökad levnadsstandard generellt i världen ökar behovet av pappersmassa. Dessutom, ska världen klara omställningen till en cirkulär ekonomi är träfiber en viktig komponent.

Innovationsförmågan finns här

Så framtidsutsikterna för en skogsmaskintillverkare som Komatsu Forest är goda. Men det kräver samtidigt att Komatsu ska ha en möjlighet att utöka sin verksamhet.

– Idag ligger vår huvudfabrik inklämd mellan ett handelsområde, en returstation, ett bostadsområde och en älv. Med andra ord, möjligheterna att växa på befintlig yta är små. Därför inledde vi ett arbete med att titta på var vi skulle bedriva vår verksamhet i framtiden, fortsatte Martin Ärlestig.

– Rätt snabbt såg vi att Umeå var går givna bas. Här finns kompetensen och innovationsförmågan inom skogsteknik, vilket bland annat vårt Skogstekniska kluster visar på.

Nationellt nav för skogsteknik

I dagarna har man kommunicerat ut att man vill bygga en helt ny fabriksanläggning vid Klockarbäcken i Umeå – Komatsu Forest One. Projekteringen är inledd och ambitionen är att bygget skall starta under 2019.

– Vi vill dock att fabriken ska bli mycket mer än bara vår anläggning. Området skall kännas som en attraktiv miljö och en naturlig del av skogen. Dessutom vill vi att underleverantörer ska kunna etablera sig i närområdet så att det hela blir ett nationellt nav för skogsteknik, berättade Martin Ärlestig.

Samarbeten behövs

Möjligheterna att samarbeta med Komatsu Forest skall öka med den nya fabriken.

– När du bygger en helt ny anläggning så bygger du självklart med den senaste tekniken och graden av digitalisering kommer bli hög. Vi sitter inte inne med denna kunskap själva, utan här kommer vi behöva hitta samarbeten. Framförallt lokala tillverknings- och tjänsteföretag, både etablerade bolag likväl som startups, poängterade Martin Ärlestig.

Och detta är ett område som kommer vara i fokus framöver.

– Vi kommer bjuda in till seminarier för att jobba vidare med detta, sa Martin Ärlestig.