Valmet Simulator
Komatsu Forest flyttar huvudkontoret till Umeå och kommer närmare forskning och utveckling. Här prövar studenter den fordonssimulator som Oryx Simulations tagit fram för Komatsu Forest och Valmet.

Komatsu Forest stärker banden med Umeå

Komatsu Forest flyttar sitt huvudkontor till Umeå och kommer närmare forskningen vid universitetet.

Från och med 1 mars byter Komatsu SweLog, som ansvarar för Valmets sälj- och serviceorganisation, namn till Komatsu Forest Sweden och flyttar huvudkontoret till Umeå.

­– Eftersom vi vill förstärka vår tillhörighet till Komatsu Forest och Umeå är namnbytet ett naturligt steg, säger Tom Sarin, vd för Komatsu Forest Sweden.

Komatsu Forest Sweden har valt att flytta hela sitt huvudkontor till Umeå från den nuvarande placeringsorten Knivsta.

– På det sättet knyts vi närmare till Komatsu Forest och tillverkningen av Valmet-maskinerna som sedan länge finns här i Umeå. Dessutom kommer vi nära forskning, utveckling och kvalitetsuppföljning, förklarar Tom Sarin.

Komatsu Forest har genom åren haft ett samarbete med forskare vid Umeå universitet, bland annat kring
smart kranstyrning
och kring projektet
IFOR, Intelligenta Fordon Off-Road, en forsknings- och utvecklingssatsning vid Umeå universitet för att förbättra samspelet mellan människa och mobila arbetsmaskiner i obanad terräng.

Komatsu Forest Swedens huvudkontor kommer, till att börja med, att ha cirka 10-12 anställda i sina lokaler på Teg. Rekryteringen av medarbetare är i full gång.

­– Det känns både roligt och strategiskt viktigt för oss att finnas i Umeåregionen som har så mycket kompetens inom skog, säger Tom Sarin.

Namnbytet följer också Komatsu Forests linje globalt och är en tydlig markering att den svenska sälj- och serviceorganisationen är en viktig del av koncernen.

– Våra Valmet-kunder kommer att dra mycket nytta av att vi med flytten och namnbytet förstärker tillhörigheten till Komatsu Forest, säger Tom Sarin.