Petra Liuski
Petra Liuski, informationsenheten i Skellefteå kommun, blir inspirerad på Internetdagarna

Digitala kanaler en väg till delaktighet i kommuner

Digitala kanaler kan vara ett viktigt verktyg för kommuner att öka medborgarnas delaktighet, menar Petra Liuski från Skellefteå kommun som inspirerats under Internetdagarna.

Petra Liuski, informationsenheten i Skellefteå kommun, har kommit till Internetdagarna i Stockholm för att få inspiration, omvärldsanalys, få koll på trender och träffa andra som arbetar med internet.

– Vi kan ta med oss den omvärldsanalys som ges här tillbaka till våra egen verksamhet i kommunen. Det är mycket värdefullt, förklarar hon i en paus mellan alla sessioner.

Digitalt engagemang

Ett av de spår hon följt under konferensen handlar om digitalt engagemang, om det går att få fler aktiva i sociala medier.

– Något jag tar med mig är att man måste våga testa för att veta vad som engagerar i digitala kanaler. Och vikten av att vara aktuell, genuin och utgå från ett användarperspektiv. Det gläder mig också att många betonar vikten av att ha en strategi för kommunikativa insatser som kan skapa hållbara relationer, säger Petra Liuski.

– Vi har just haft en invånardialog om Skellefteås framtida bibliotek. Där hade vi kanske kunnat få med nya grepp kring digitalt engagemang. Nu blev det mycket framgångsrikt ändå, men där finns det kanske saker vi skulle kunna ta med oss.

Kaxig och vågar nytt

Petra Liuski nämner också flera av huvudföreläsningar som särskilt lyckade.

– Jag gillar Harper Reed (ansvarig för Barack Obamas presidentvalskampanj 2012), han är kaxig och vågar nytt, och utrycker sig så att också vi vågar tänka att vi kan förändra världen. Annie Machon (visselblåsare och tidigare spion i brittiska MI5) hade en varningsklocka om hur övervakade vi är. Det är nyttigt att vi pratar om den privata sfären på nätet och medvetandegör alla kring det.

Petra Liuski nämner också Kawa Zolfagarys berättelse om självupplevt näthat och hot som ett av de starkaste intrycken från Internetdagarna.

– Jag tycker vinsten här är att kunna få både höjd och bredd, djup och lite yta. Jag tycker arrangörerna har lyckats väldigt bra med det under de här två dagarna, fortsätter Petra Liuski.

Fakta om Internetdagarna
Internetdagarna anordnas av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige och som ansvarar för internets svenska toppdomän .se. Internetdagarna 2014 är den 15:e konferensen i ordningen.

Text och foto: Mikael Hansson