Konferens om smarta städer och delningsplattformar

Cooperative Cities är Nordens första konferens på tema Staden som samägd delningsplattform. 7-8 mars arrangeras den i Umeå.

Digitaliseringen skapar valfrihet och möjligheter, med invånare som kan medverka till en hållbar samhällsutveckling. Men vem ska äga de digitala plattformar som vi i egenskap av användare bidrar till att utveckla?

Cooperative Cities Umeå är den första konferensen på detta tema som arrangeras av Umeå kommun och Coompanion. Det är tänkt som en arena för entreprenörer, organisationer och medborgare som vill bidra till gemensamma lösningar för nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar.

Konferensen blir en mötesplats för att arbeta med gemensamt ägda plattformar, digital infrastruktur, medskapande och cirkulära affärsmodeller.

Konferensens moderator är Beata Wickbom, IT-entreprenör, och bland de både nationella och internationella föreläsarna hittar vi bland annat Sophie Nachemson Ekwall, erfaren forskare, prisbelönt journalist och författare med fokus på långsiktigt och hållbart värdeskapande och inkluderande marknadsekonomier samt Marco Torregrossa, vd för Euro Freelancers, generalsekreterare för European Forum of Independent Professionals och tidigare sakkunnig åt EU-kommissionen.

Den svenska regeringen har uppmärksammat betydelsen av gemensamt ägda digitala delningsplattformar med koppling till hållbara städer. Genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlystes projektet Sharing Cities Sweden 2017 som nu drivs genom testbäddar i fyra svenska städer, Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.

Läs mer om konferensen Cooperative Cities.


Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Fredrik Larsson

Publicerad: 7 februari, 2019Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Fredrik Larsson

7 februari, 2019