Peter Renkel, vd Konftel.
Peter Renkel, vd Konftel.

Konftel får internationellt pris

Umeåföretaget Konftels lansering av video till sina konferenslösningar får internationellt pris.

Att Konftel lagt till video i sina produkter för konferensmöten har tagits emot positivt av många bedömare. Nu belönas Umeåföretaget med Customer Value Leadership Award 2018 av det ansedda amerikanska analysbolaget Frost & Sullivan.

– Den här utmärkelsen ger oss extra skjuts i lanseringen av video till våra konferenslösningar. Att utses som bäst i branschen är stort för oss och ett fint kvitto på att vi efter 30 år fortfarande kan hålla rätt utvecklingstempo utan att tappa fokus på kundupplevelsen. Vi har tidigare fått designpriser, men att belönas för hela produktportföljen och vår höga kvalitet känns riktigt bra, säger Peter Renkel, vd på Konftel.

Skaka om branschen

Frost & Sullivan menar bland annat att den videolansering Konftel nyligen gjort kommer att skaka om hela branschen.

Appen Konftel Unite, som underlättar för användaren att starta ett distansmöte, samt Zero Touch Installation-funktionen (ZTI), som hjälper till vid installation av IP-produkter, nämns båda som starka anledningar till utnämningen. Andra kriterier som Frost & Sullivan väger in är pris, kundupplevelsen vid köpet, service och användarupplevelse samt själva varumärket Konftel. Analysföretaget väger även in företagskriterier, till exempel hur effektivt och finansiellt stabilt företaget är samt vilken tillväxtpotential som finns för Konftel.

Bästa ljudet är viktigt

Konftels ansträngningar för att alltid hålla exceptionellt hög ljudkvalitet med sin egen ljudteknik, OmniSound, är en annan viktig faktor som Frost & Sullivan betonar. Dagens konferenstelefoner används ofta i små mötesrum och andra mer tillfälliga mötesplatser, vilket ställer extra krav på produktens ljudoptimering då ljuddämpning eller andra akustiska hjälpmedel ofta saknas.

Påverka hela marknaden

Frost & Sullivan konstaterar att Konftels lansering av kombinerade paket med både ljud- och videoenheter kommer att påverka hela marknaden för traditionella konferenstelefoner. De menar att Konftel, som en stark aktör med fokus på kundnytta och bra ljudkvalitet, sannolikt har en stor succé framför sig i och med lanseringen.

– Det ökande användandet av video bland företag ger Konftel stora möjligheter att sälja sina nya ljud- och videopaket till alla de små mötesytor som fortfarande domineras av ljudbaserade konferensverktyg, menar Vaishno Devi Srinivasan, Industry Analyst på Frost & Sullivan.