Olivia Jonsson och Daniel Rundqvist.
Ett starkt team och en vision som håller, det är faktorer som kan få ett startup lyckat, menar studenterna Olivia Jonsson och Daniel Rundqvist.

Konsten att lyckas med ett startup

Ett starkt team och en tydlig vision är faktorer som gör ett startup lyckat, menar studenterna Olivia Jonsson och Daniel Rundqvist som intervjuat startups om deras erfarenheter.

Team och vision
Bygg ett bra team och följ din vision. Det är två viktiga förutsättningar för att lyckas som startup-entreprenör, menar studenterna Olivia Jonsson och Daniel Rundqvist.

– Teamet är mycket viktigt. Fyra till fem personer är det ultimata. Är du ensam kan du få tunnelseende, säger Daniel Rundqvist.

De båda studenterna har lagt fram ett examensarbete vid Umeå universitet där de intervjuat sex startup-entreprenörer om vilka faktorer som är viktigast för att lyckas med sitt företag.

Stark vision
Att ha en stark vision som gör att hela teamet kan dra åt samma håll är också något som är viktigt.

– Det tryckte alla på. Vad än det långsiktiga målet var så såg de visionen som bränslet för att nå målet. ”Annars skulle jag inte ha orkat jobba så mycket som jag gör”, kommenterade en av entreprenörerna, säger Olivia Jonsson.

Hitta din nisch
Förutom att bygga ett team och följa sin vision är det viktigt att hitta en egen nisch på en marknad där startup-företaget kan sticka ut. Var också noga med att ha en tilltalande produkt, är en annan lärdom Daniel Rundqvist och Olivia Jonsson fått med sig efter samtalen med startup-entreprenörerna.

Att bygga en relation med kunderna är ytterligare en viktig faktor för att lyckas.

– Du behöver också väcka ett intresse hos kunder och då är en prototyp till stor hjälp, innan det finns en färdig produkt, säger Daniel Rundqvist.

Trovärdig och flexibel
Trovärdighet och flexibilitet är två andra viktiga faktorer för att lyckas.

– Du måste kunna visa att företaget inte är en dagslända. Samtidigt behöver du vara flexibel, både inom strategi och teknik. Att kunna förändras och ha ett dynamiskt tänkande är en viktig egenskap, säger Olivia Jonsson.

Starta eget
Efter att ha följt de sex startup-företagen är Daniel Rundqvist och Olivia Jonsson mycket peppade på att också själva starta något eget.

– Ja, jag är inspirerad mer än någonsin av att starta något eget, säger Olivia Jonsson.

– Vi har lärt oss mycket och sett att det finns en hel del som du kan göra även om du inte har så mycket mycket pengar att gå in med. Du behöver inte 10 miljoner för att börja. Det går att börja utan kapital, säger Olivia Jonsson.

Hårt jobb
– Jag lockas också av friheten i att ha något eget även om det kan krävas hårt jobb, extremt hårt jobb, för att lyckas med en idé, säger Daniel Rundqvist.

Uppsatsen är slutspurten på treåriga Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet som de båda har gått. Uppsatsens titel är ”I huvudet på en digital entreprenör. Faktorer som spelar in för att lyckas med en startup.”

Uppsatsen är en av ett 40-tal examensarbeten som presenteras vid Institutionen för informatik vid Umeå universitet i vår. Spännvidden är stor, allt från fallstudier inom spelbranschen till Internet of Things och digitala verktyg inom äldrevården.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 2 maj, 2017Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

2 maj, 2017