Therese Jacobsson och Kerstin Hällberg, som driver #addher i Umeå, var mycket nöjda med kvällens event då 900 deltagare från 15 orter kopplades samman med syfte att få fler kvinnor till IT-branschen.
Therese Jacobsson och Kerstin Hällberg, som driver #addher i Umeå, var mycket nöjda med kvällens event då 900 deltagare från 15 orter kopplades samman med syfte att få fler kvinnor till IT-branschen.

Kraftsamling för fler kvinnor till IT-branschen

Nätverket #addher kopplade upp 15 orter med 900 deltagare till stor nationell samling om kvinnor i IT-branschen. I Umeå samlades ett 60-tal besökare.

Den 7 mars, dagen innan den internationella kvinnodagen, blev en stor manifestation för att få fler kvinnor till IT-branschen och i ledande positioner.

Nätverket #addher samlade då 900 deltagare till en träff som simultant ägde rum på 15 orter över hela landet genom att koppla samman deltagarna med en livesändning från Fotografiska i Stockholm. Dessutom fick deltagarna med hjälp av enkla och engagerande digitala verktyg för interaktion vara med och bidra med synpunkter på kvinnors och mäns roll inom IT.

Bra uppslutning i Umeå

I Umeå samlades ett 60-tal kvinnor och män på Sogetis kontor för att diskutera tillsammans och koppla upp sig mot övriga deltagare landet runt.

– Det är härligt att så många har kommit och vill dela den är kvällen med oss. Just känslan att vi är många på flera orter och att få möjlighet att diskutera och höra föreläsarna är fantastisk, menade Kerstin Hällberg, som är med och driver #addher hos Sogeti i Umeå.

– Det viktigaste vi diskuterat ikväll är hur vi kan gå vidare från den punkt där vi är just nu. Att få till action och att vi måste börja tidigt (för att få flera tjejer intresserade) har lyfts bra, sade Annica Scott, testledare hos Sogeti.


På plats i Umeå under #addher-nätverkets träff var Annika Svensson, Raphaela Bieber Bardt och Sabina Pawlus.

Föreläsare via livesändning

Via livesändning från Fotografiska till de 15 orterna fick deltagarna lyssna till Mia Törnblom, föreläsare och författare, som varit med och invigt 14 av de 15 nätverken runt om i Sverige. Hon pratade om att våga ta plats och ge plats, vara generös samtidigt som det är viktigt att jobba med sitt självledarskap.

AI och jämställdhet

Efter en energifylld inledning berättade Andreas Sjöström, innovations- och teknikchef på Sogeti, om artificiell intelligens, AI, som möjlighet eller hot för jämställdhet mellan könen.

Andreas betonade vikten av att göra rätt från början, annars finns risken att hårdkoda in den ojämställdhet som finns idag. Viktigt är därför att veta varför och hur AI ska användas.

– Förr skulle alla företag ha en hemsida, utan att riktigt veta varför, sedan skulle alla ha en app, och nu ska alla ha en chatbot, men ingen vet riktigt varför, konstaterade Andreas Sjöström.

Aktiva deltagare

Många spännande exempel togs upp och de 900 deltagarna runt om i landet fick genom Mentimeter vara aktiva och besvara frågan om AI är ett hot eller möjlighet till ett jämställdare samhälle, varav de flesta såg det som en möjlighet.

En panel med representanter från IT- och rekryteringsföretag, samt organisationen Datatjej fick diskutera frågor som: Hur viktig är jämställdhet utifrån perspektiv som rekrytering och att hålla kvar unga och gamla? Hur viktigt är ledarskapet i denna fråga? Hur får vi ett klimat där alla tar plats? Är det bara upp till kvinnorna att ta mer plats? Hur viktigt är ett starkt självförtroende för att ta och ge plats? Har det hänt något i branschen efter uppropen #metoo och #teknisktfel?

En fråga som lyftes flertalet gånger var vikten av att inspirera tidigt i skolan, och stötta de tjejer som är intresserade av IT och tech. Datatjej jobbar aktivt med detta och är ute på skolor. Deltagarna belyste även vikten att bestämma sig vid nyrekryteringar, det går inte att bara hoppas att fler kvinnor söker. Därför är det viktigt att tänka på en neutral kommunikation.

Fakta om #addher
Sedan 2010 har Sogeti bedrivit det externa nätverket #addher (fd. winIT), med målet att få Sveriges IT-kvinnor att ta plats, i alla roller, och attrahera fler kvinnor till IT-branschen. Nätverket har vuxit lavinartat och är sedan några år tillbaka Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen, med över 4500 medlemmar på 15 orter.