Server
Foto: iStockphoto/hxdyl

Kräver sänkt elskatt för alla datacenter

Även små datacenter måste få sänkt elskatt, inte bara stora, menar fyra datachefer i norra Sverige i ett gemensamt upprop.

Regeringens utredare har föreslagit att elskatten ska sänkas för datacenter i Sverige. Syftet är att underlätta för fler stora internationella företag att etablera datacenter i Sverige, på samma sätt som Facebook gjort i Luleå.

Men utredningen har satt en alltför hög gräns för storleken på de datacenter som kan få sänkt skatt, menar fyra IT- och datacenterchefer från Västerbotten och Norrbotten i ett gemensamt upprop. De som undertecknat uppropet är Johannes Näslund, vd Acon, Daniel Bergström, konsultchef Norr Cygate, Anders Berglund, vd Fortlax, samt Christian Svanlund, vd InfoQB.

De fyra cheferna menar att förslaget från regeringens utredare enbart gynnar större datacenter och att gränsen för de som ska få sänkt skatt är för hög.

”Gränsen (är) mycket hög och innebär i praktiken att endast ett exklusivt fåtal mega-datacenter kommer i åtnjutande av stöd. Idag endast 2-3 datacenter (varav ett är Facebook-ett av världens största) – i hela Väster- och Norrbotten”, skriver de fyra cheferna.

Den nya skattesänkningen är tänkt att genomföras från 1 januari 2017.

Läs de fyra chefernas upprop.