Kreativa team ett ämne för Creative Summit

Kreativa team var ett av ämnena under årets Creative Summit. Annelie Weinehall från Dizparc berättar här om sina reflektioner från arrangemanget.

Creative Summit i Skellefteå innehöll en heldag av tal och arrangörerna lyckades med en bra moderator, bra upplägg och en bunt vassa talare hålla hela dagen intressant för de 300 besökarna. Fem kvinnor och fem män fanns representerade på scen. Alla tal var riktigt bra med en bra bredd på talarna.

Min favorit, Alison Coward, grundare av Bracket, har som strateg och ledare av workshops stor erfarenhet av kreativa team. Hon delade med sig av sin stora erfarenhet av kreativa team och berättade om den metod Google använder för att utforska och testa nya idéer under fem dagar.

Design sprint 
Design sprint är en strukturerad process som team älskar. På dizparc har jag under våren faciliterat flera design sprints så jag vet av egen erfarenhet att man får mycket gjort på väldigt kort tid och det hjälper team att snabbt utforska framsteg.

Alison Coward beskrev hur en sådan arbetsprocess hör till framtidens arbete och om värdet som team får ut av att jobba med design sprints. Förutom de lärdomar teamet samlar på sig från kunder som dag fem får testa en prototyp kan metoden också påverka hur teamet arbetar framåt mot nya ambitiösa mål, genom samarbete och idégenerering.

Skapa workshop-kultur
Det här ser jag som en del i att skapa den workshop-kultur Alison Coward förespråkar. Hon förespråkar mer workshopinfluerade möten, med en facilitator. ”Facilitation is the killer app in teamwork”, menar hon.

Hon berättade att vi behöver förnya de sätt vi arbetar på för att göra möten mer effektiva, interaktiva och produktiva.

Andra talare berättade också om hur organisationer ska göra när de vill förändra sitt sätt att arbeta. Involvera folk och gör experiment var några av tipsen jag tar med mig. Hackaton var ett sätt som nämndes.

Vi fick också med oss verktyg för hur team kan förbättras och hur organisationer kan bli mer fokuserade på människor. Olika förslag gavs på hur team tillsammans kan lära av att misslyckas och både våga och uppmuntras att presentera det för organisationen.

Löneskillnader kvinnor och män
Joeli Brearley lyfte fram berättelser om orättvisor som drabbar kvinnor under och efter sin graviditet, och om löneskillnaderna mellan könen. Med talet ville hon lyfta bort ögonbindeln hos de 300 besökarna. Det är ett oerhört viktigt budskap att medvetandegöra nu och i framtidens arbete.