Sogeti Sitecore
Mattias Lindberg, Umeå Energi, och Mårten Bokedal, Sitecore, medverkade när Sogeti i Umeå bjöd in till ett seminarium om kundupplevelsen och affärer.

Kundupplevelsen styr affärerna

Kundernas inflytande ökar med digitaliseringen. På vilket sätt påverkar det affären och hur kunden ska mötas på internet? Det var ämnet för ett seminarium hos Sogeti i Umeå.

Mårten Bokedal från Sitecore inleder seminariet med att konstatera att kundupplevelsen är idag i centrum.

– Kunden har tagit över initiativet och de företag som kan erbjuda bästa kundupplevelse blir mest framgångsrika. Vi lever i kundens tidsålder, säger Mårten Bokedal.

Grunden för detta är digitaliseringen som gör det möjligt för konsumenten att bli mer medveten. Mårten Bokedal menar att konsumenter surfar runt på nätet och ofta har tolv interaktioner på internet innan det säljande företaget väljs.

Det ger samtidigt stora möjligheter att lära känna en kund, betonar Mårten Bokeland.

– Vill vi kommunicera med en kund i realtid måste vi kunna använda data på ett bra sätt, säger han.

Det handlar om att fånga upp de digitala spår som en kund lämnar, men samtidigt kunna känna in var integriteten har sin gräns så inte kunden känner sig övervakad av systemen.

Kundupplevelse hos energibolaget

Mattias Lindberg från Umeå Energis marknadsföringsteam följer sedan upp med att berätta hur energibolaget strävar efter att kunna ge mer personlig kundupplevelse. Hans presentation har titeln Från masskommunikation till personliga upplevelser.

Umeå Energi har haft stora framgångar med masskommunikation. Kampanjen Living with lag har setts 5,9 miljoner gånger på Youtube och den ljusterapikampanj som bolaget fört hat också fått stor spridning.

– Men vi vill också ge mer personliga upplevelser, säger Mattias Lindberg och konstaterar att Umeå Energi redan 2009 skaffade ett konto på Facebook. Det var långt fram på den tiden, men idag krävs mycket mer av en digitalt mogen organisation.

Mattias Lindberg betonar också vikten av att i strategiarbetet ställa de grundläggande frågorna. Varför finns vi? Varför ska vi ha en webb? Varför ska vi lägga ut just den bilden på webben eller Facebook?

– De grundläggande strategierna möjliggör en större online-verkstad, konstaterar Mattias Lindberg.

Sogeti Sitecore

Bland deltagarna på seminariet om kundupplevelse syntes Birgitta Jacobson, Ord & Co, Mathilda Dahlin och Sanna Johansson, båda från Merskal of Sweden.

Text och foto: Mikael Hansson