Codemill vinner pris
Richard Lönneborg och Johanna Björklund är grundare av Codemill som tar sig in på Internetworlds Startup-lista. Bidlen från ett tidigare tillfälle då Codemill fick ta emot pris vid Umeågalan.

Kungligt intresse för spetsföretag i Umeå

Intresset var mycket stort från kung Carl XVI Gustaf och deltagarna i Ingenjörsvetenskapsakademins teknikresa när de mötte Umeåföretagen Algoryx, Oryx, Brain Stimulation och Likvor.

Ett av stoppen under den teknikresa som Ingenjörsvetenskapsakademin gör i Umeå under två dagar är vid Uminova Science Park. Här finns ett flertal teknikföretag med spetsprodukter i världsklass och tillämpningar mot såväl tung industri som hälsovård.

– Det är viktigt att de kommer hit till Umeå för att vi ska kunna visa upp vad vi gör. Företagen kan knyta kontakter som är viktiga och många var ju också mycket intresserade för de produkter och tjänster som företagen tar fram, säger Nils-Olof Forsgren, vd för Uminova Innovation, som fick tillfälle att följa med i den specialbeställda bussen och under resan i Umeå berätta om Uminova Innovation och det innovationssystem som finns i regionen.

Minimässa

På Uminova Science Park hade företagen byggt upp en liten minimässa där de vid olika stationer fick möjlighet att visa upp den praktiska tillämpningen av deras produkter och även höra mer om forskning vid UMIT Research Lab.

Likvor fångade mångas intresse kring det instrument som företaget utvecklat för att mäta trycket i vätskesystemet som omsluter hjärnan och ryggmärgen. Blir trycket för högt måste en shunt sättas in för att reglera vätskemängden.

– Finns det för mycket vätska blir patienterna riktigt dåliga, man går sämre, stapplar, man kissar på sig och blir dement eller kognitivt nedsatt, berättar Maria Wallin Wållberg, vd för företaget, som tillsammans med professor Anders Eklund visade hur deras metoder kan hjälpa patienter till ett bättre liv.

Intresset var också stort för den strokebehandling som Brain Stimulation kan erbjuda med virtual reality-träning samt för de produkter som Oryx Simulations och Algoryx Simulation utvecklat och används av stora globala industriföretag.

Syftet med Ingenjörsvetenskapsakademins besök i Umeå är att visa exempel på hur innovationsklimatet och företagarandan inom olika branscher i Umeåregionen kan skapa företag och arbetstillfällen. Under den två dagar långa resan besöks även Umeva, Komatsu Forest, Konstnärligt Campus och institutionen för informatik vid Umeå universitet.

IVA:s besök i Umeå
Kung Carl XVI Gustaf prövar en prototyp för rehabilitering av strokepatienter.

 

IVA:s besök i Umeå
Clarence Jacobson, vd för Oryx Simulations, i samtal Leif Johansson, ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademin, och David Schelin, vd Ragn-Sells.

 

IVA:s besök i Umeå
Kung Carl XVI Gustaf prövar fylla igen ett dike med en grävmaskin i en av de träningssimulatorer som Oryx Simulation utvecklat. Andreas Lind ger instruktioner.

 

kung Carl XVI Gustaf,
Även Västerbottens landshövding Magdalena Andersson testar Oryx träningssimulator. Här tillsammans med Andreas Lind, Oryx Simulations, och Åke Svensson, vd för Teknikföretagen. 

 

kung Carl XVI Gustaf,
Anders Backman, Algoryx Simulation, berättar för Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, om de simuleringar som företaget utvecklar. 

 

kung Carl XVI Gustaf,
Kenneth Bodin, Algoryx, i samtal med kung Carl XVI Gustaf om 3D-utskrifter.

 

kung Carl XVI Gustaf,  

Glada och nöjda efter att ha fått visa spetsföretag i Umeå för kung Carl XVI Gustaf och övriga deltagarna i Ingenjörsvetenskapsakademins teknikresa. Från vänster Derny Häggström, Mikael Ludvigsson, Björn Hellstrandh, Rami Morssy, Anders Backman, Tomas Berglund, Andreas Lind, Clarence Jacobson, Mats Johansson, Kenneth Bodin, Peter Norlindh, Anders Eklud, Helena Fordell, Oskar Qvarnström, Maria Wallin Wållberg och Nils-Olof Forsgren.


 
 

Text och foto: Mikael Hansson