Therese Strandberg, områdeschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) och Annakarin Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för informatik, är glada över att hälsa fem studenter välkomna till Ada Academy.
Therese Strandberg, områdeschef vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) och Annakarin Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för informatik, är glada över att hälsa fem studenter välkomna till Ada Academy.

Kunniga IT-studenter blir kvar i Umeå

Kunniga IT-studenter ska lockas kvar i Umeå. Satsningen Ada Akademi innebär att fem studenter får en anställning vid ITS vid Umeå universitet.

Ada Akademi är ett samarbete mellan Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) och Informatik vid Umeå universitet. Syftet är att skapa en språngbräda från universitetet och ut i arbetslivet. Tanken var att två studenter skulle erbjudas tjänst vid ITS, men med det stora intresset för satsningen blir det nu fem studenter som får börja på ITS.

Under våren har kvinnor som studerar sista terminen vid utbildningar i informatik erbjudits möjlighet att söka till Ada Akademi och därmed en deltidstjänst vid Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS).

Stort behov av kvinnnor

– Vi ser att behovet på arbetsmarknaden är stort, inte minst när det gäller kvinnor med stark IT-kompetens. Vi ser också att det blir allt viktigare att uppvisa en heterogen arbetsplats för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det här är frågor vi tog fasta på när vi utformade piloten för Ada Akademi, berättar Therese Strandberg, biträdande enhetschef vid ITS.

Varje antagen student får en egen mentor, en erfaren systemutvecklare att vända sig till i olika frågor. Ambitionen är att deltiden ska bli till heltid så snart studierna är avslutade, men även att bibehålla viktig kompetens i Umeå.

Annakarin Nyberg, lärare och forskare vid informatik, Umeå universitet, ser stort värde i samverkansprojektet och hoppas kunna utvidga det framöver och inkludera både kvinnor och män samt fler aktörer inom näringslivet. Men det är samtidigt viktigt, menar Nyberg, att satsningen inte lockar studenterna att lämna universitetet innan de har avslutat sina studier och tagit sin examen.

– För studenternas framtida möjligheter på arbetsmarknaden är det oerhört viktigt att fullfölja sina studier och att anställningen inte äventyrar möjligheten att ta examen. Av den anledningen har vi byggt in en stor flexibilitet och möjlighet att anpassa arbetet efter studierna, säger Annakarin Nyberg.

Fem studenter antagna

Bland de fem studenterna som antagits till Ada Academy finns Emma Sundman som också varit studentkommunikatör för Uminova Innovation. De fem som går till ITS är:

  • Desiree Fredriksson – Desiree har hög kapacitet och studerar både systemvetenskap och teknisk datavetenskap parallellt.
  • Julia Jonsson – Julia är programmeringsintresserad som läst Apputveckling för android, grundläggande programmering i C# och C++ samt Webbsystem och ramverk.
  • Malin Lennartsson – Malin är målmedveten som uppskattat programmeringskurserna allra mest under utbildningen. Hon har läst C#-programmering utöver programmet och inriktat sin valbara termin på programmering.
  • Emelie Ring – Emelie har läst både nät- och kommunikationsteknik och systemvetenskap. Emelie är peppad på att börja jobba med systemutveckling och har ett särskilt intresse för databaser.
  • Emma Sundman – Emma har ett eget företag sedan ett år tillbaka där hon jobbar som konsult inom affärsutveckling, UX, webbutveckling och kommunikation.

Text av: Mikael Hansson

Fotograf: Fanny Routovaara

Publicerad: 18 februari, 2019Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

Fanny Routovaara

18 februari, 2019