Andreas Hedström och Linda Marklund
Andreas Hedström, vd för Tempus, deltog under Västerbottens Handelskammares konferens om upphandlingar. Här tillsammans med Linda Marklund, affärsutvecklare på Västerbottens Handelskammare och koordinator för Västerbottens Upphandlingsråd.

Kunskap grunden för att lyckas med upphandlingar

Läs på. Begär ut handlingar. Ring och fråga. Andreas Hedström, vd för Tempus, menar att de företagare som är aktiva och skaffar sig kunskap kring offentliga upphandlingar lyckas bättre.

Det krävs två för en tango. Så är det även med upphandlingar. Och bäst blir det när både beställaren och leverantören vet vad det är frågan om. Därför satsar
Västerbottens Handelskammare
och Västerbottens Upphandlingsråd på utbildning i offentlig upphandling.

Närmare 100 deltagare har tagit sig till Nolia i Umeå för att få veta mer om lagar och regler som styr upphandling, vad som gäller vid upphandling av innovationer inom vård och omsorg, hur beställare inom offentlig förvaltning arbetar och vad en leverantör bör tänka på. Nyttig kunskap är det uppenbarligen eftersom intresset för konferensen ökar år från år med nytt deltagarrekord denna gång.  

Leverantör berättar

En av talarna under konferensen är Andreas Hedström, vd för
Tempus, som bidrar med erfarenheter från att vara en leverantör. Tempus levererar ett system för närvaroregistrering på förskolor, ofta omtalat som ”nuddisar”. Kunderna finns främst inom kommuner vilket gett Andreas stor erfarenhet av upphandlingar efter sina många kontakter med kommuner i Sverige.

Inför deltagarna på en workshop under konferensen berättar han om vikten av att lära sig mer om hur en upphandling går till, men också vikten av att den som sköter upphandlingar lägger ner möda på att göra underlaget så bra som möjligt.

– Vi vill som leverantör verkligen att beställaren gör en bra beställning, säger Andreas Hedström.

Svårt vara beställare

En av deltagarna under workshopen, som arbetar inom en mindre kommun, bekräftar vad Andreas efterlyser, men berättar samtidigt också om svårigheten att vara en god beställare.

– Ofta finns det ingen särskilt upphandlingsansvarig och i mindre kommuner saknas det ofta tid och resurser att fundera igenom hur man vill ha det, berättar personen som sköter upphandlingar i en sådan kommun.

Rollen som leverantör

Men det är inte bara ökad kunskap hos beställaren som är nödvändig.  Andreas betonar också sin egen roll som leverantör och att det finns mycket man kan göra för att bli bättre. Inte minst handlar det om att skaffa sig kunskap på olika sätt.

– Du kan ringa andra företag, kanske också dina konkurrenter och fråga dem om hur de gör med upphandlingar. Inget farligt kan ju hända. Det värsta är att de slänger luren i örat på dig, säger Andreas Hedström med ett skratt.

Fråga mer och ta kontakt

Att ta kontakt med den som lägger ut uppdrag och är beställare är också viktigt, menar Andreas.

– Ställ frågor! Bry dig inte om ifall du verkar dum. Det är bättre än att missa en upphandling.

Andreas Hedström betonar också att handlingar hos exempelvis en kommun är offentliga.
 
– Begär ut underlag från tidigare upphandlingar. Läs på. Det är ett enkelt och billigt sätt att att lära sig mer, förklarar Andreas Hedström, som också tycker att det är värdefullt att ta hjälp av inkubatorer som Uminova Innovation.

– De kan ge dig hjälp att förstå upphandlingar, berättar Andreas Hedström, som själv fått hjälp den vägen.

Bra mix

För Västerbottens Upphandlingsråd är mixen under dagen mellan kunniga advokater och erfarna leverantörer och upphandlare perfekt. Det gör att man får med många olika perspekitv på frågorna.

– Det är viktigt för oss att ha företagare som Andreas här. Han har ett driv och kan visa hur han jobbar för att kunna sälja in sin idé och produkt, säger Linda Marklund, affärsutvecklare på Västerbottens Handelskammare och koordinator för Västerbottens Upphandlingsråd som arrangerar konferensen Stora upphandlingsdagen 2013 för tredje året i rad.

– Det är också roligt att se att han förstått att upphandlingar är offentliga handlingar. Det går alltid att efter en upphandling begära ut handlingar för att lära sig något av hur de andra företagen la sin anbud, fortsätter Linda. 

Driver utbildningar om upphandling

– Vi är mycket ute i kommunerna och träffar politiker, tjänstemän och företag. Vi vill dels få kommunerna att underlätta för de mindre företagen att lägga anbud på kommunens upphandlingar, få en bättre dialog med de lokala företagen, och  vi ordnar också utbildningar för företagarna, berättar Linda Marklund om de utbildningar de bjuder in kommuntjänstemän, politiker och företagare till då de samlas för att få information om lagen om offentlig upphandling, LOU, och för att hitta en dialog om hur man kan samarbeta.

Text och foto: Mikael Hansson