Jenny Kinert och Stina Olofsson
Drastiskt förslag, tycker Jenny Kinert och Stina Olofsson som läser interaktion och design vid Umeå universitet.

Kvinnor kan slippa studielån för sin it-utbildning

Låt kvinnor slippa betala studielån om de väljer it-utbildningar med främst manliga studenter. Det föreslår Digitaliseringskommissionen för att motverka den sneda könsrekryteringen till högre it-utbildningar.

Under tisdagen lämnade Digitaliseringskommissionen sitt femte delbetänkande,
Digitaliseringens transformerande kraft, till it-minister Mehmet Kaplan. Betänkandet innehåller flera konkreta förslag på hur Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Det förslag som väcker störst uppmärksamhet är att teknikintresserade flickor som väljer högre it-utbildningar med främst manliga studenter ska få sex terminers studielån avskrivna vid examen. I rena pengar kan det innebära närmare 200 000 kronor i studielån.

Sammanlagt rör det sig om ett stort antal it-utbildningar, under 2014 hade hälften av landets it-utbildningarna mer än 85 procent manliga studenter, eller 76 av 159 högre utbildningar.

Kostnaden för insatsen beror på hur många kvinnor som skulle lockas av erbjudandet, det rör sig om allt från några hundratals miljoner kronor till närmare en miljard.

Infotech Umeå bad några unga kvinnor som läser på högre it-utbildningar vid Umeå universitet att kommentera förslaget.

Anna Henningsson, Civilingenjörsprogrammet Teknisk datavetenskap

Anna HenningssonDet låter jättebra, men det är samtidigt klurigt. Sitter det verkligen i pengarna när man väljer utbildning? För mig var det inte det. Jag tror inte att jag skulle ha valt annorlunda även om någon sagt till mig att ”Det är billigare för dig att läsa den utbildningen”.
Men visst kan det vara bra, men då ska det också gälla andra utbildningar med skev könsbalans. Då borde det finnas motsvarande till utbildningar för sjuksköterskor eller förskolelärare. Vi måste dra åt alla håll.

Frida Stenebo, kandidatprogrammet Datavetenskap

Frida SteneboEtt helt klart lockande förslag, och det skulle bli en stark motivation till att faktiskt ta examen som många, inte bara tjejer, har problem med. Jag tror dock fortfarande att det är viktigt att ändra bilden av vad det faktiskt innebär att läsa en it-utbildning, och jag skulle nog hellre se att det satsas på att förbättra informationen nationellt och lokalt till gymnasiestudenter. Här i Umeå tycker jag att det vore grymt om Tjejhelg styrdes upp igen!

Stina Olofsson, Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design

Stina OlofssonJag tycker att förslaget pekar på ett viktigt problem men att det känns som ett väldigt drastiskt förslag. Det kommer säkert att ge en effekt men frågan är om det kommer att lösa problemet långsiktigt. Risken finns att det kommer ge en motsatt effekt och skapa en negativ inställning till de som gynnas. Jag tror att man istället borde fokusera på att ändra attityden och därigenom intresset för it-utbildningar och att könsfördelningen går att utjämnas på fler sätt än genom ekonomisk ersättning.

 

Jenny Kinert, Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design

Jenny KinertJag tycker att det är bra att frågan lyfts i media och att det förs en diskussion kring hur man kan öka intresset för it och datautbildningar bland tjejer. Jag tror att man kan angripa problemet på många olika sätt, om detta är det bästa vet jag inte. Men det kan vara ett steg i rätt riktning.

 

 

Fler förslag

Andra förslag som Digitaliseringskommissionen i betänkandet lämnar till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan är att myndigheter ska gå över till digital post, en nationell strategi för datadriven innovation bör tas fram, lyfta kommunala ledares digitala kompetens, bilda ett samverkansråd för att få fler att söka digitala jobb samt utarbeta nya regler för digital ekonomi.

Läs mer om
förslagen från Digitaliseringskommissionen.

 

Text: Mikael Hansson. Foto: Mikael Hansson/Privat


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 1 december, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

1 december, 2015