Annelie Weinehall
Nätverk för kvinnor i IT-branschen är viktiga, men skulle kunna få än större betydelse för att bryta ner barriärer. Bilden från en träff med företaget CGI då Annelie Weinehall berättade om uppsatsens resultat.

Kvinnors nätverk kan bryta barriärer

Nätverk för kvinnor inom IT-branschen kan vara med och bryta barriärer som kvinnor möter, visar en examensuppsats av Annelie Weinehall.

För många kvinnor inom IT-branschen är nätverk viktiga. Här kan de träffa andra kvinnor, ta del av andras erfarenheter och få stöttning när de möter motstånd i arbetslivet.

Det visar en examensuppsats av Annelie Weinehall inom IT Management vid Umeå universitet som intervjuat kvinnor inom IT-branschen. Nätverken är viktiga men skulle kunna få en ännu större betydelse, menar några av kvinnorna. Inte minst för att bryta ner de barriärer som kvinnorna möter.

Här nedan berättar Annelie Weinehall mer om studien.

Infotech Umeå: Vilka barriärer berättar kvinnorna om?
Annelie Weinehall: Det finns både sociala och strukturella barriärer. Ett exempel är sociala förväntningar som kan handla om en tro att kvinnor har sämre teknisk kunnighet.

En annan barriär kan vara en typisk arbete-familj konflikt där svärföräldrar reagerar negativt på att kvinnan ska resa i jobbet medan det inte ses som något problem när maken gör det.

Flera av de kvinnor jag intervjuat har också varit med om att företag bjudit in sina kunder till aktiviteter av manlig karaktär som att bo i stuga, köra snöskoter och bastubad, där det upplevs obekvämt att delta som kvinna.

När det kommer till styrelser domineras de alltför ofta av män trots att forskning visar att ledningsgrupper med jämn könsfördelning når bättre resultat.

Infotech Umeå: Vad är det positiva med nätverken?
Annelie Weinehall: Nätverken är fördelaktiga både för karriärutveckling och för personlig utveckling. Inom nätverken kan kvinnor utveckla personliga färdigheter som kan göra dem mer framgångsrika i arbetet. Nätverken skapar personliga kontakter och karriärmöjligheter i mötet med kvinnor från andra företag. De stärker självförtroendet och känslan av tillhörighet till en grupp där de inte är i minoritet. I nätverken kan de möta mentorer och förebilder som ger nya erfarenheter och stöttning.

Infotech Umeå: Ges förslag på förbättringar av nätverken?
Annelie Weinehall: Ja, det finns utrymme för att förbättra nätverken. Det finns potential inom nätverken att motverka barriärer men flera av kvinnorna menar att här kan nätverken göra mer.

Studien visar att nätverken alltför lite diskuterar de barriärer kvinnor möter i sitt vardagsliv. Det behövs också tydligare mål för nätverken. Ibland upplevs nätverken mer som sociala sammankomster för att ha trevligt än som träffar med tydliga mål och syften att diskutera hur en förändring kan ske.

Infotech Umeå: Vilka fler slutsatser ger studien?
Annelie Weinehall: Några tar upp att nätverken utesluter män. Här tycker jag att det finns fördelar med en jämn könsfördelning. Att enbart arrangera träffar för kvinnor stärker tillhörighetskänslan men samtidigt sänder det fel signaler när det är ett mixat företag man vill uppnå. Jag är övertygad att det är viktigt att jobba tillsammans för att inkludera fler kvinnor i branschen. Här kan männen tillföra mycket men det är viktigt att möjligheten ges för att jobba ihop. Här måste man tänka om för att inte stärka en ”vi och dem” känsla.

En möjlighet är att skapa mixade nätverk eller sammankomster där också männen är välkomna. Kanske kan det också bildas manliga nätverk som diskuterar jämställdhetsfrågor för att höja kunskapen och insikten hos männen i organisationen för att sedan ta steget att bilda jämställdhetsnätverk där kvinnor och män tillsammans diskuterar hur förändringar kan ske.

Infotech Umeå: Hur har uppsatsen tagits emot?
Annelie Weinehall: Den har blivit väldigt uppskattad av Umeå universitet och institutionen för Informatik. Nu efter min masterexamen i IT Management fokuserar jag i första hand på att söka jobb. Men jag har också fått uppmuntran att göra en ytterligare publikation inom området. Hur det blir får vara osagt. Min förhoppning är att den här studien bidrar till att nätverken utvecklas och tar tillvara på potentialen.

Uppsatsen Exploring the role of professional networks for women in the IT sector är publicerad och finns tillgänglig för gratis nedladdning.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 28 november, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

28 november, 2016