Magdalena Andersson
Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten blir ny ordförande i ProcessIT Innovations.

Landshövding ny ordförande för ProcessIT Innovations

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson blir ny ordförande för ProcessIT Innovations. Nu ser hon fram mot att vara med och utveckla it-samarbete mellan industrier, forskning och it-företag, inte bara i norra Sverige utan även nationellt och internationellt.

Listan är lång på it-företag som genom
ProcessIT Innovations
fått möjlighet att samverka med de stora processindustrierna och forskare vid universitet. Här finns exempelvis företag som Algoryx och Oryx med sina produkter inom avancerad simulering. Här finns Optronic och Fotonic med 3D-kameror, TRIMMA med affärsssystem, CodeMill och Acino med mjukvaruutveckling och företag som Explizit, Data Ductus, Knowit, FältCom, SpaceTime, T3, Svenska försäkringsfabriken och många fler.

– ProcessIT Innovations har gjort ett fantastiskt arbete för att knyta samman forskning och industri, konstaterar Magdalena Andersson, som redan efter några månader på nya posten som landshövding i Västerbotten nu blir ordförande för centrat.

Viktigt samarbete

– Det märks hur de stora industrierna insett att samarbetet är viktigt, fortsätter hon och slår upp en sida ur ProcessITs årsberättelse med logotyper för flera av landets största processindustrier som samverkar inom ProcessIT Innovations. Med fingret följer hon namn som ABB, Boliden, LKAB, SSAB, SCA, Smurfit Kappa, Skellefteå Kraft och Komatsu Forest för att understryka det starka förtroende som industrin visar för satsningen.

– Visst kan industrierna vara konkurrenter med varandra men de kan också ingå i kluster för att stärka erfarenhetsutbytet, säger den nye ordföranden.

Växer nationellt och internationellt

Det som började som en satsning i norra Sverige har idag vuxit med ambition att vara en ledande aktör för automationsfrågor inom processindustrin också nationellt och internationellt. Ett tecken för det kom nyligen när ProcessIT Innovations valdes till
Östersjöregionens främsta innovatör
när det gäller gränsöverskridande innovation och tilldelades det internationella Baltic Sea Region Innovation Award 2013.

Ett annat tecken är det förarbete som centrat gett till bildandet av Arrowhead som är Europas största forskningsprojekt för automationsfrågor inom processindustrin med en omslutning på 68 miljoner euro.

Nya samarbeten ger ny kunskap

Det är med andra ord en stark samverkansaktör som landshövdning Magdalena Andersson nu ansluter till. Just samverkan och klustertanken inom ProcessIT Innovations är något som Magdalena Andersson gärna lyfter fram och talar sig varm för. Hon betonar att hon uppskattar den kunskap som kan uppstå när olika branscher möts i helt nya konstellationer. Ett exempel hon nämner är skogsindustrins möte med de nya kreativa näringarna. Här ser hon att ProcessIT Innovations verksamhet också kan vara viktig.

– Det finns en stark win-win situation när olika kluster kan mötas och lära sig av varandra, konstaterar Magdalena Andersson, som nu ser fram mot att vara med och leda centrat under de kommande åren.

Text: Mikael Hansson, Foto: Johan Gunséus