Elastisys
En del av teamet bakom Elastisys.

Långsamma webbplatser kostar miljoner för e-handeln

Svensk e-handel förlorade uppskattnings 110 miljoner SEK under Black Friday på grund av kapacitetsproblem visar en studie av Elastisys.

Black Friday är ett fenomen som har tagit Sverige med storm de senaste åren och räknas som den absolut viktigaste dagen på året för e-handeln. Under 2016 omsatte e-handeln i Sverige varor för 3,6 miljarder SEK under Black Friday och estimatet för 2017 är en ökning med 20% till 4,3 miljarder SEK.  

I samband med Black Friday gjorde Umeåföretaget Elastisys en studie av de största e-handelssajterna i Sverige och internationellt för att se hur väl totalt 230 hemsidor presterade under denna viktiga dag. 

– Inom e-handeln är det kritiskt att ha en hemsida med god prestanda och tillförlitlighet, kunder väljer snabbt bort sidor som svarar långsamt eller har problem. Detta är naturligtvis extra viktigt vid tillfällen som Black Friday då kundanströmningen är mycket större än vanligt, säger Johan Tordsson, CTO på Elastisys. 

Resultatet visar att alla 230 sidor i genomsnitt laddade 15 % långsammare jämfört med en normal dag och att 127 av dessa laddade minst 5 sekunder långsammare än normalt. Dessutom låg 30 stycken av sajterna helt nere under  delar av Black Friday, vilket gjorde att man inte kom in på sidorna överhuvudtaget. 

Snabbhet avgörande för försäljningen 

Att det finns en stark korrelation mellan hur snabb en e-handelssida är och hur många som faktiskt handlar är välkänt. Amazon räknade för ett par år sedan ut att en fördröjning på 100 milisekunder resulterade i 1% förlorad försäljning. I Elastisys studie var den genomsnittliga fördröjningen 255 milisekunder. Om man antar att fördröjning var samma under hela dagen förlorade den svenska e-handeln uppskattningsvis minst 110 miljoner SEK i försäljning. Men troligtvis mer då fördröjningen var som högst precis den tid när flest var inne. Och då räknar man inte heller in den sämre kundupplevelsen för kunderna. 

Lösningen på dessa problem kan vara en produkt från just Elastisys. Bolaget, som har fått hjälp av inkubatorn Uminova Innovation, har utvecklat en tjänst där man genom både historiska data och prediktioner kan optimera kapaciteten på en e-handelssida så att den alltid levererar en snabb upplevelse för kunderna.