Studenter
En vanlig syn är att man på universitet ser studenter vid borde läsandes böcker. Men nu kan de också beställa böcker digitalt on demand från biblioteket.

Låntagare bestämmer vilka böcker som ska digitaliseras

Inte bara studera på plats. Nu kan låntagare be Umeå universitetsbibliotek digitalisera böcker on demand och leverera via internet.

Bibliotekets samlingar har öppnats för onlinebeställningar. Det innebär att böcker digitaliseras och levereras elektroniskt till användaren. Det blir med andra ord beställaren som bestämmer vad som ska digitaliseras.

Tjänsten omfattar i dagsläget alla icke upphovsrättsskyddade böcker (i huvudsak böcker tryckta före år 1900) och beställning görs direkt i bibliotekets katalog Album. Förutom en grundavgift betalar beställaren en avgift för varje sida som skall digitaliseras. Boken levereras inom två veckor som pdf-fil till beställaren.

Utgångspunkten är ett system som i nuläget drivs vid ett 20-tal europeiska bibliotek i nätverket ”Ebooks on demand” och som Umeå universitetsbibliotek som första svenska biblioteket anslutit sig till. Förhoppningen är att fler svenska bibliotek skall ansluta sig till denna tjänst.

Tjänsten blir ett viktigt komplement till mer storskaliga digitaliseringssatsningar. Utbyggt ger det en möjlighet till ett tydligare efterfrågestyrt urval för digitalisering. Det ger också forskare, studenter och andra tillgång till böcker från andra bibliotek; äldre böcker som normalt inte är tillgängliga annat än för läsning på plats och då ofta enbart i bevakade specialläsesalar. Ebooks on demand är en avgiftsbelagd men subventionerad tjänst, resultatet införlivas senare i bibliotekets digitala samlingar (open access).

Tillsammans med andra svenska och nordiska digitaliseringsprojekt kommer tjänsten att presenteras och diskuteras på konferensen Digitalisera nu! – vägval, strategier, framtid som anordnas av Umeå universitetsbibliotek 20-21 oktober 2010.

Foto: Samuel Bengtsson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 23 september, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

23 september, 2010