Umeå universitet

Läser till apotekare över internet

Umeå universitet inrättar ett apotekarprogram på distans med start höstterminen 2012. Det blir den första nätbaserade apotekarutbildningen i landet.

Det nya apotekarprogrammet är femårigt och en naturlig fortsättning på det befintliga nätbaserade receptarieprogrammet som startade vid Umeå universitet hösten 2003. Vid universitetet finns också sedan hösten 2010 ett nätbaserat masterprogram i farmaci.

– Att ge utbildningen på distans gör att vi på ett naturligt sätt kan sprida kompetensen till olika orter, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Utbildningen blir till största delen nätburen och studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment.

Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner. Tack vare detta kommer studenterna även att få ta del av forskarkompetens från Tromsö. Laborationer inom kursen Läkemedelsformulering sker vid universitetet i Tromsö.

Färdigutbildade apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära vården för att förbättra läkemedelsanvändningen (klinisk farmaci). Apotekare kan också arbeta exempelvis som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 29 november, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

29 november, 2011