Kör lastbil i simulator.
Köra lastbil i simulator blir en del av förarutbildning. Magnus Olofsson, rektor på Liljaskolan, och Andreas Lind, vd för Skillster, tillsammans med eleven Birk Nyberg som prövar köra lastbil i simulatorn.

Lär sig köra lastbil i simulator

Simulatorer blir i framtiden en del av körkortsutbildning för lastbilsförare. Ökad säkerhet och minskade kostnader är några av fördelarna som Liljaskolan i Vännäs märker av med den simulator från företaget Skillster, som de börjat använda.

Allt sker i simulatorn men det är som i verkliga livet. En lastbil med släp backar försiktigt över stora grusplanen på Umestan, gamla regementet i Umeå. Det är lite trångt mellan utplacerade koner och det krävs ett mått av varsamhet eftersom släpet inte bara ska backas utan även flyttas ett tiotal meter åt ena sidan. Men efter några omtagningar står fordonet på rätt plats och föraren kan kliva ut för att inspektera att allt ser bra ut.

Verkliga miljöer
Det här är en av verkliga trafiksituationer som blivande lastbilsförare nu också kan öva på i en simulator. Liljaskolans gymnasium i Vännäs är först ut med att använda fordonssimulatorer från Skillster, ett startup-bolag som stöds av Uminova Innovation.

– I simulatorn utgår vi gärna från en verklig miljö. Då får vi riktiga trafiksituationer och trafikmärken.
Eleven får en verklig återkoppling på det sättet, säger Andreas Lind, vd för Skillster.

– Det är viktigt att det är hög kvalitet. Vi är duktiga på att göra simulatorer och bygga system. Skolorna är duktiga på att utbilda. Så ett nära samarbete mellan skolorna och oss är jätteviktigt för att skapa ett bra utbildningsmaterial, fortsätter Andreas Lind.

Illustration ur Skillsters simulator.

Verkliga trafikmiljöer är en viktig del av träningen i simulator. Bilden visar en miljö från Skillsters simulator.

Bättre simulatorer
Han har under den senaste tiden ofta besökt Liljaskolan för att träffa dess lärare och elever. För den fortsatta utvecklingen av simulatorn är det viktigt att ta del av hur de upplever körmomenten i simulatorn.

Magnus Olofsson, rektor på skolan, är mycket nöjd så här långt med den simulator som börjat användas på skolan.

– Simulatorerna har blivit mycket bättre på senare år. Dels är det grafiken men också själva känslan, det känns verkligen som att du backar, säger Magnus Olofsson, som tidigare själv jobbat i 15 år som lastbilsförare.

Han skulle gärna se att det fanns fler simulatorer på skolan för att komplettera den traditionella utbildningen.

– Hade vi fem, sex stycken i ett datarum så skulle några elever kunna jobba med dem medan andra jobbade parallellt med trafikfaser och trafikfrågor.

Fördelarna är många, enligt Magnus Olofsson.

– Eleverna får mycket mer körtid genom att använda simulatorer, säger Magnus Olofsson.

Sparar tid
Samtidigt går det att kapa tiden som eleverna sitter i den fysiska lastbilen.

– På backningsdelen kan jag tänka mig att vi kan spara en tredjedel av tiden, inte minst om vi börjar med simulatorer tidigt i utbildningen, säger Magnus Olofsson.

Med körutbildning i simulatorer förändras också det pedagogiska upplägget. Läraren kan samla flera elever för en genomgång vid simulatorn jämfört med de två som ryms i en hytt i en verklig lastbil. Läraren behöver inte heller hänga utanför dörren på trappsteget för att instruera.

En viktig funktion är också att trafiksituationer som eleven gått igenom i simulatorn kan spelas upp i filmsekvenser efteråt, något som gör det enkelt att visa på vad eleven gjort rätt eller fel.

Säkerhetskontroller
Inför framtiden har Skillster flera uppdateringar på gång.

– Vi vill att simulatorn ska vara mer än en körsimulator. Eleverna ska till exempel kunna träna säkerhetskontroller innan körning. I simulatorn ska det gå att öva olika moment där eleven får gå runt den virtuella lastbilen för att kontrollera lampor, däck, hjulbultar och annan utrustning, säger Andreas Lind.

Körekonomi
En annan framtida uppdatering handlar om körekonomi.

– I simulatorn ska vi ta in bränsleförbrukning, skador och servicekostnader. Eleven kan sedan få se hur det går att köra mer ekonomiskt. Det är något som vi kommer att utveckla, berättar Andreas Lind.

Automatisk uppdatering
Eftersom simulatorn är uppkopplad mot internet är det enkelt för Skillster att uppdatera den när en ny funktion släpps. Det innebär att eleverna på skolan hela tiden får en ny och fräsch simulatormiljö att jobba i.

I framtiden kan det också bli aktuellt med ett VR-system för körutbildning. Då kommer upplevelsen av att sitta i en lastbilshytt bli än mer påtaglig.

– Vi har redan förberett våra simulatorsystem för VR men det kommer att dröja ett tag till innan tekniken är framme där, säger Andreas Lind.

Skillster är ett av företagen som stöds av Uminova Innovation.