Per Levén, John Lindström och Anders OE Johansson
Anders OE Johansson, till höger, avtackades för sin mångårig insats för ProcessIT Innovations. Till vänster Per Levén, CSO för ProcessIT och John Lindström, ny verksamhetsledare.

Ledare för framgångsrikt ProcessIT avtackades

Vid ProcessIT-dagen 2014 avtackades Anders OE Johansson för sitt mångåriga arbete som ledare för ProcessIT Innovations. Anders går nu vidare som programchef för det nationella strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation, PiiA.

Som verksamhetsledare har Anders OE Johansson varit en starkt bidragande del till de framgångar som
ProcessIT Innovations
haft under de tio år som satsningen drivits som en av VINNOVAs VINNVÄXT-vinnare, något som konstaterades när Anders avtackades vid ProcessIT-dagen 2014 av Per Levén, CSO för ProcessIT, och John Lindström, som blir ny verksamhetsledare.

Även ProcessIT Innovations ordförande, Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, instämmer i hyllningarna och skriver i
ProcessIT Innovations verksamhetsberättelse:
”Anders OE Johansson har som verksamhetsledare för ProcessIT Innovations i hög grad varit delaktig i de framgångar som satsningen haft under de senaste tio åren”.

Nya lösningar och innovationer

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum i Norrbotten och Västerbotten där basindustri, automations- och industriellt inriktade IT-företag, universitet samt regionala myndighetsföreträdare tillsammans driver utvecklingsfrågor inom processindustriell IT och automation.

Målet med centrumbildningen är att bygga och utveckla projekt med syfte att nå nya tekniska lösningar och innovationer kopplade till processindustrins IT- och automationsbehov.

För ProcessIT Innovations blev 2013 ett mycket starkt år. Ett nytt nationellt strategiskt innovationsprogram, en omfattande europeisk satsning inom automation, nya produkter, prototyper och tjänster är några resultat som ProcessIT bidragit till.

När ProcessIT Innovations styrelse sammanfattar året som gått skriver man i verksamhetsberättelsen för 2013:
”Att vi under 2013 har lyckats så pass väl, både nationellt och internationellt, ser vi som en bekräftelse på att våra arbetssätt och strategier har varit framgångsrika på samtliga nivåer, vilket vi hoppas ska bidra till ytterligare styrka och konkurrenskraft hos våra parter.”

Viktiga resultat under 2013

Några resultat från året som gått är:
21 nya produkter inom simulering, kompetensutveckling, skogsindustri, transporter, massa- och pappersindustrin.
12 nya prototyper inom energi, skogsindustri, gruvindustri, råvarutransport, livsmedelsindustri, mobil datafångst.
8 nya tjänster inom transportoptimering.
4 nya processer inom underhåll, råvaruförsörjning, globala samarbeten.
1 nytt företag.

ProcessIndustriell IT och Automation (PiiA)

På det nationella planet har ProcessIT Innovations bidragit till att det nationella strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) etablerades under 2013 med en budget på närmare 220 miljoner kronor. Initiativtagare till satsningen är ProcessIT Innovations tillsammans med Automation Region i Västerås och Processindustriella Centrum i Lund och Linköping.

Arrowhead

På det internationella planet har etableringen av Arrowhead varit viktig som Europas största forskningsprojekt inom utveckling av automation för tillverknings-, energi och processindustrin. I projektet, som startade 2013, ingår 79 parter med en budget på över 600 miljoner kronor.
ProcessIT Innovations har varit en av de drivande aktörerna bakom den fyraåriga satsningen.

ProcessIT.EU

2013 belönades det internationella samarbetsprojektet ProcessIT.EU med kvalitetsstämpeln Center of Innovation Excellence, CoIE, av EU:s gemensamma teknikinitiativ ARTEMIS.
ProcessIT Innovations är en av de drivande aktörerna inom projektet.

Ladda ner ProcessIT Innovations årsberättelse 2013.