Acino afterwork
Annika Jonsson, Filip Allberg, Kevin Chu, Jenny Österlund och Fanny Lindeborg testar bygga bilprototyp.

Lekfullt möte med studenter

– Vi är 30 idag men målet är att bli 50 inom tre år, säger Johan Tjäder, vd för Acino. Ett av medlen för att bli fler är att lära känna studenter från datautbildningar under en after work eller andra informella träffar.

Det är torsdag kväll och det är hög stämning på kontoret hos Acino mitt i stan i Umeå. Studenter från datavetenskap på Umeå universitet har bjudits in till after work och kluriga tävlingar där problemlösning står i fokus. Perfekt för datavetare, verkar det som, för alla deltagarna går med liv och lust in i tävlingarna.

I grupper om fyra eller fem sprider deltagarna ut sig i kontorslokalerna för att konstruera prototypbilar. En av kvällens grenar innebär att med mjölkförpackning, flaska, najtråd, träpinnar, cd-skivor och trärullar konstruera ett fordon som bäst och snabbast tar sig nedför en uppbyggd bana.

– Det är viktigt att få ha trevligt också, vid sidan av arbetet, säger Johan Tjäder med ett leende.

– Vår satsning Acino Academy är väldigt viktig eftersom vi är ett konsultbolag. Kan vi lära känna studenterna redan under deras utbildning så vet vi också hur de klarar av att vara konsulter ute hos våra kunder, menar Jenny Österlund.

Sedan i somras är hon anställd av Acino för att särskilt arbeta med studentkontakter, något som innebär allt från att vara med på universitetets karriärdagar till mindre tillställningar som denna.

– Att få träffa studenterna på det här sättet gör också att vår personal får en nyttig input, fortsätter Jenny Österlund, innan hon skyndar vidare mellan grupperna för att agera tävlingsdomare. Snart är tiden ute och bilarna ska testas och vinnande lag koras.

Acino afterwork
Patrik Saellström, Emil Lundmark, Johan Tjäder, Isak Eriksson och Hannes Kock vill gärna vinna bilprototyptävling.