Håkan Martinell, Nordiska Centrumhus, och Håkan Almqvist., Quretech Bio.
Håkan Martinell, Nordiska Centrumhus, och Håkan Almqvist., Quretech Bio.

Life science-bolaget Quretech Bio får investering

Quretech Bio tar in sin första större investering för utveckling av nya läkemedel mot infektionssjukdomar och antibiotikaresistens.

Life Science-bolaget Quretech Bio har nått en milstolpe i sin utveckling. Nyligen tog företaget in sin första investering. Det är Nordiska Centrumhus som går in med finansiering i bolaget och blir en partner inom affärsutveckling.

– Vi har gått från att vara ett litet forskningsbaserat företag till att ta in kapital och viktig kompetens som gör att vi kan etablera oss som en seriös aktör, säger Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet och vd för Quretech Bio, som fått stöd från Uminova Innovation och affärsutveckling från Umeå Biotech Incubator.

Quretech Bio driver tre huvudprojekt som syftar till att behandla tuberkulos, klamydia och infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Läs även om Quretech Bio i magasinet Life Changers, utgiven av Uminova Innovation.

Håkan Martinell, vd för Nordiska Centrumhus, menar att investeringen ligger väl i linje med den strategi som företaget har i att investera i bolag och fastigheter i Norrland.

– Quretech Bio har flera intressanta projekt i sin portfölj med verklig potential inom nya läkemedel mot infektionssjukdomar och antibiotikaresistens, en av dagens största utmaningar, säger Håkan Martinell.

Stark forskning

Forskningen kring de olika projekten utvecklas snabbt på akademiska sidan. Nyligen fick Fredrik Almqvist, tillsammans med Christina Stallings, forskare vid Washington University i St. Louis och aktieägare i Quretech Bio, ett stort forskningsbidrag på 22 miljoner kronor från American National Institutes of Health (NIH) för vidare forskning i tuberkulos.

– Anslagen visar hur viktigt det här området är och att det prioriteras på många nivåer, säger Fredrik Almqvist.

Men för att nå ut till patienter krävs också kommersiell utveckling.

– Nu vill vi öka takten i åtminstone ett av våra projekt och med våra nya partners ombord kan vi säkra våra patent och fokusera på lösningar som kan hjälpa miljoner människor i framtiden, säger Fredrik Almqvist.