Derny Haggstrom_Bjorn Ursing
Derny Häggström och Björn Ursing, två av deltagarna på nätverksträffen.

Life science-företagen i Umeå lärde sig attrahera kunder och investerare

Life science-företagen i Umeå lärde sig attrahera kunder och investerare

 Anna Karin Källén, kommunikationsexpert inom life science, inledde träffen med att berätta vad man ska tänka på när man presenterar sitt företag och sina produkter för potentiella kunder och investerare. Hon belyste också hur man kan jobba för att höja intresset och stärka sitt bolags profil och vilka kanaler man kan använda för att nå ut med sitt budskap till omvärlden. Efter att ha gått igenom både goda och mindre goda exempel fick publiken med sig handfasta råd hur man ska sälja in sin produkt och sitt företag.

Därefter beskrev Ingrid Stenberg, chefredaktör för branschtidningen Biotech Sweden, hur arbetet på en redaktion fungerar och hur en journalist tänker. Flera av deltagarna tyckte det var intressant få en inblick i denna värld som skiljer sig markant från deras egen vardag.

-Har man en forskarbakgrund är det lätt att fokusera på vetenskapliga detaljer istället för att lyfta blicken och tänka på vad kunden vill ha när man ska kommunicera. Föredragen gav även bra tips på hur vi ska skriva pressmeddelanden och i övrigt kommunicerar med media, säger Pernilla Abrahamsson, VD för MD Biomedical AB och laboratorieingenjör på operationscentrum/forskning för anestesiologi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus.

Life science är ett område där Umeå-regionen är stark både inom forskning och företagande. Umeå är den fjärde största regionen i landet när det gäller företagande inom denna sektor, och har forskning i världsklass inom bland annat medicin, kemi och biologi. ’

För att öka kompetensen och stärka gemenskapen inom detta område arrangeras bland annat nätverksträffar, och torsdagens arrangemang var den andra träffen för i år. Dagen avslutades med just nätverkande och enklare middag. Drygt fyrtio personer deltog i höstens träff, som arrangerades av Biotech Umeå och Umeå Biotech Incubator.

-Denna typ av aktiviteter där vi träffas och lär känna varandra under trevliga former samtidigt som vi lyssnar till inspirerande föredrag är viktiga för att stärka företagen inom life science i regionen, förklarar Kurt Strömgren, ansvarig för Biotech Umeå.


Text av: Hanna Olsson

Publicerad: 28 oktober, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Hanna Olsson

28 oktober, 2011