SYV-dagen i Umeå
It-branschen vill gärna anställa fler unga. Vid en studiedag för studie- och yrkesvägledare deltog Mia Petersson, Malin Grundin, båda Tieto, Erika Lindvall, Umeå kommuns IT, Jonas Kröger, ITS vid Umeå universitet, Eva Lund, Sogeti och Anna Theorin, Acino och Svenska Försäkringsfabriken.

Lika delar social förmåga som teknisk kompetens

Social förmåga och en teknisk grund att stå på är viktigt för den som väljer it. Det var två viktiga budskap som studie- och yrkesvägledare från Umeåregionen fick med sig när de under en heldag fick lära sig mer om it-branschens behov av ny kompetens.

Flera it-företag fanns på plats när studie- och yrkesvägledare från Umeåregionen fick möjlighet att  under en studiedag lära känna förutsättningarna för it-branschen. Tieto och Sogeti, Acino och Svenska Försäkringsfabriken, ITS vid Umeå universitet och Umeå kommuns IT-enhet deltog tillsammans med InfoTech Umeå och programansvariga för universitetets it-utbildningar samt branschorganisationen IT&Telekomföretagen för att ge sin bild över det ökande behovet av it-kompetens.

Social förmåga och teknisk kompetens

Den röda tråden genom alla presentationer var social kompetens och vikten av att stå på en teknisk grund.

– Teknisk kompetens och social förmåga väger lika tungt i våra kundutvärderingar, förklarade Eva Lund, teamchef inom it-konsultföretaget Sogeti.

Studie- och yrkesvägledarna, som har en viktig roll att fylla när elever går vidare i livet, fick med sig flera berättelser om hur it idag kommer in i snart sagt alla områden där människor rör sig. Att it-branschen spänner över ett mycket brett område var alla överens om.

SYV-dagen i Umeå
Glada över att få träffa studie- och yrkesvägledare. Från vänster Fredrig Georgsson, Datavetenskap vid Umeå universitet, Åsa Fällman, näringslivsutvecklare Umeå kommun, samt Fredrik von Essen, från branschorgansationen IT&Telekomföretagen.

 

It i allt

Fredrik von Essen, från IT&Telekomföretagen, inledde sin presentation med att hålla upp en vanlig flaska med mineralvatten.

– Har den här flaskan något med it att göra?, frågade han studie- och yrkesvägledarena.

– Javisst, kom svaret snabbt. Allt från hur flaskan är tillverkad till hur den fyllts på med sitt innehåll till logistiken som gör att den kommer ut i handeln har som bakgrund it, förklarade Fredrik von Essen.

Bredd inom it-projekt

Eva Lund, teamchef på Sogeti, instämde med en liknande bild när hon berättade om sina första uppdrag inom it-branschen efter studier på Systemvetenskapliga programmet.

– Det första jag fick jobba med var skogindustrin med skördare och skotare i skogen. Direkt därefter gick jag till operationsplanering vid landstinget, berättade Eva Lund som ett exempel på den bredd som finns inom it-branschen.

Åsa Fällman, näringslivsutvecklare på Umeå kommun, berättade också om det it-nätverk som Umeå kommun, Umeå universitet, InfoTech Umeå och it-företagen byggt upp för att tillsammans stärka it-branschen i Umeåregionen. Som exempel nämnde hon arbetet med Teknikcollege vid Dragonskolan, app-tävlingar, sommarjobbande gymnasieelever som 3D-dokumenterar Umeås byggnader och arrangemang som Räkmackan för universitetets studenter och Umeå på Strand som vill locka hemvändare till it-företag i norr.

Inblickar i en students yrkesval, vilka utbildningar som ges vid universitetet och olika projekt som drivs av it-företag gavs också under dagen, som avslutades med ett studiebesök vid ITS, Enheten för IT-stöd och systemutveckling, vid Umeå universitet.

För de studie- och yrkesvägledare som deltog var det sammantaget en matnyttig inblick de fick med sig över behovet av såväl teknisk kompetens som social förmåga inom it-branschen. 

Text och foto; Mikael Hansson