Likvor stor.jpg

Likvor får ny ägarstruktur

Likvor får ny ägarstruktur

”Allenex har under en längre period renodlat sin verksamhet och lagt mindre resurser på sina
portföljbolag. Detta har för Likvor skapat en osäkerhet i både kund- och potentiella
investerarrelationer”, säger Uminova Invests VD, Patric Stafshede. ”I och med köpet av Allenex
innehav kan vi samla aktierna hos investerare som har en uttalad vilja att satsa vidare i
utvecklingsbolag, och Allenex kan fortsätta att renodla sin verksamhet, fortsätter Stafshede.”

 

Efter överlåtelsen innehar Uminova Invest AB, Partnerinvest Övre Norrland AB, Stimor Invest AB och Kjell Öberg Konsult AB samtliga aktier i Likvor AB.

 

Likvor CELDA®-systemet används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige, Danmark,
Finland och från oktober 2011 även i London, Storbritannien. Likvor satsar vidare på den europeiska
marknaden och förbereder sig även på den amerikanska.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtomen för NPH är bland annat gångrubbningar, mild demens och inkontinens. I båda fallen drabbas personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka.
Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

 

Tillsammans med det faktum att LIKVOR CELDA ® SYSTEM används för diagnostisera NPH patienter
från andra demenssjukdomar som Alzheimers och Parkinsons är LIKVOR CELDA® systemet ett mycket användbart instrument för att utreda shuntars funktion. Med hjälp av LIKVOR CELDA®-SYSTEM kan sjukhus göra stora besparingar, i kostnader då de minskar antalet shunt reoperationer och mänskligt lidande.

För ytterligare information hänvisas till Likvors
webbsida


Text av: Magdalena Krajewska

Publicerad: 2 maj, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Magdalena Krajewska

2 maj, 2012