Likvor

Likvor får ny ordförande och ny distributör i Tyskland

Likvor får ny ordförande och ny distributör i Tyskland

Stefan_SallerforsSallerfors har en bakgrund som läkare och specialist i medicinsk radiologi och har varit VD för GE Medicinska System Sverige AB och Helsingborgs sjukhus. I november fortsätter Likvor sin expansion på den europeiska marknaden med ett nytt distributionsavtal för den tyska marknaden. Unika LIKVOR CELDA ® SYSTEM är därför tillgänglig i Tyskland, Österrike och Schweiz genom ny distributör, Neuromed. Systemet kan ge miljontals demenspatienter med sk behandlingsbar demens livet tillbaka.

Jan Olsson lämnar nu över ordförandeklubban som han innehaft sedan Likvors start till Stefan Sallerfors. Sallerfors har en bakgrund från hälso-och sjukvården och medtech industrin och förstärker Likvor som expanderar på den europeiska marknaden. Sallerfors bor i Helsingborg och har flertal styrelseuppdrag och arbetar som konsult på Solving Efeso, internationellt konsultbolag med kontor i stora delar av världen.

Likvors nya distributör, Neuromed, är en avknoppning från Micromed Medizin Electronik i Tyskland med samma ägare, Andreas and Richard Brandmeier. Neuromed fokuserar på försäljning, marknadsföring och service av produkter inom neurovetenskap och neurologi området. Den nya distributören tar Likvor CELDA System till de tyskspråkiga länderna. Tidigare i höst signerade Likvor sitt första distributionskontrakt med Seren Medical för den brittiska marknaden.

Likvor CELDA®-systemet används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige, Danmark, Finland och från oktober 2011 även i London, Storbritannien.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom. Symtomen för NPH är bland annat gångrubbningar, mild demens och inkontinens. I båda fallen drabbas personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka. Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

Tillsammans med det faktum att LIKVOR CELDA ® SYSTEM används för diagnostisera NPH patienter från andra demenssjukdomar som Alzheimers och Parkinsons är LIKVOR CELDA ® systemet ett mycket användbart instrument för att utreda shuntars funktion. Det kan användas för diagnos av alla befintliga shuntar. Med hjälp av LIKVOR CELDA ®-SYSTEM kan sjukhus göra stora besparingar, i kostnader som de minska antalet shunt reoperationer och till mänskligt lidande.

Likvor AB utvecklar och säljer produkter för att korrekt karaktärisera dynamiken i vätskesystemet som omsluter hjärnan och ryggmärgen. Till exempel för att identifiera patienter med behandlingsbar demens (NPH). Likvor säljer och marknadsför LIKVOR CELDA® SYSTEM och LIKVOR CELDA® TOOLS. Verksamheten bygger på världsledande forskning kring NPH vid Regionsjukhuset i Umeå och Umeå universitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD, Maria Wallin Wållberg: +46 (0)70 588 6766,
maria.wallinwallberg@likvor.com

Ordförande, Stefan Sallerfors: +46 (0)70 590 7080,
Stefan@sallerfors.com
Web:
www.likvor.com


Text av: Hanna Olsson

Publicerad: 30 november, 2011



Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Hanna Olsson

30 november, 2011