Likvor-CELDA-1.jpg

Likvor får sin första order på CELDA

Likvor får sin första order på CELDA

Ordern kommer från Norrlands universitetssjukhus. Med CELDATM kan kliniken enkelt och med stor precision mäta de viktigast parametrar med avseende på tryck- och flödesdynamiken i cerebrospinalvätskan. Detta möjliggör en ökad kunskap om och diagnos av NPH, ett tillstånd som ofta och lätt förväxlas med demens.

CELDA är det första kommersiellt godkända instrumentet för kartläggning av det vätskeflöde som omger hjärna och ryggmärg. Det ökar möjligheten för NPH patienter att få rätt behandling genom insättningen av en shunt som avleder vätska och reglerar trycket och flödet. En korrekt diagnos  medför stora vinster för patienten och anhöriga. CELDA är också det enda instrumentet framtaget för kontroll av funktionalitet för en insatt shunt på en patient.

”Normaltryckshydrocefalus är ett sjukdomstillstånd som kan beskrivas som en relativt vanlig form av demens som i de flesta fallen är behandlingsbar. Det har varit svårt att med säkerhet välja ut de patienter som får god effekt av en operation med en s.k. likvorshunt. Vid Neurocentrum i Umeå har neurologer och neurokirurger tillsammans med forskare vid Medicinsk Teknik (MTI) under snart 40 år bedrivet forskning för att förbättra diagnostiken och utvecklat ett instrument som nu även finns kommersiellt tillgängligt tack vare Likvor. Den förbättrade diagnostiken kommer att få en stor betydelse inom Sverige och internationellt”, säger Mats Andersson, verksamhetschef för Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

”Vi är mycket glada att vi några veckor efter det att CELDA fick sin CE-märkning kunna ta vår första order. Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus är en viktig klinik när det gäller forskning om och behandling av denna patientgrupp”, säger Likvors VD Kjell Öberg.

CELDATM används tillsammans med ett speciellt framtaget kateterkit, CELDA Tools, ett engångskit för varje patientundersökning.

Dold ålderssjukdom

Normaltryckshydrocefalus (NPH) är en relativt okänd sjukdom som ofta av misstag diagnostiseras som demens, Alzheimer eller Parkinson. Orsaken till detta är att symptomen liknar demens med gångrubbningar, förvirring och inkontinens samt att det är framför allt personer över 55 år som
drabbas. Studier har visat att upp till 10 procent av demenspatienterna egentligen kan lida av NPH. Denna patientgrupp behandlas genom insättning av en shunt, som hjälper patienten att reglera flöde och tryck. Patienter som får korrekt diagnos kan efter behandling återgå till ett normalt liv.

Teknologin bakom Likvors instrument bygger på mångårig kliniskforskning vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå Universitet.

Största ägarna i Likvor är LinkMed och Uminova Invest. För mer information om Likvor besök
www.likvor.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Öberg, VD Likvor: +46 70 640 14 92
Agneta Edberg, Försäljningsansvarig Likvor +46 70 555 7518
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 70 600 5364

LinkMed
utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer.Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner, och Mannersons Fastighets. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).


Text av: Jessika Lagrelius

Publicerad: 20 november, 2009Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Jessika Lagrelius

20 november, 2009