Life changers
Kurt Strömgren, Fredrik Almqvis och Pernilla Abrahamnsson pratade om Life Science-sektorn i samband med Morgonpasset på Rex.

Livsviktiga lösningar i Umeå

Umeå har en unik miljö för forskning och företagande inom life science. Detta var i fokus på Umeå kommuns Morgonpass den 6 september.

Forskare och entreprenörer inom Life Science i Umeå arbetar sida vid sida för att lösa problemet med antibiotikaresistens och andra globala utmaningar. Vid Morgonpasset presenterades affärsutvecklare och framgångsrika företag.

Kurt Strömgren från Uminova Innovation inledde med att visa filmen Life Changers. Titeln syftar på de forskare och entreprenörer som skapar lösningar på livsviktiga problem genom att lyfta forskningsresultat till att bli produkter. ”Orak väg. Alltid framåt.” är mottot för Uminova Innovation, berättade Kurt Strömgren.

– Vi är en av Sveriges högst rankade inkubatorer och har sedan 2003 gett affärsstöd till över 150 aktiebolag, som tillsammans har mer än 600 anställda.

Internationell spelare

Omsättningen för företagen har ökat stadigt. Utmaningarna finns främst inom infektioner (antibiotikaresistens, borrelia, tuberkulos m.m.), välfärdssjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, neurologiska sjukdomar (exempelvis ALS), cancer samt växtbioteknik.

Genom den särskilda branschsatsningen Biotech Umeå har  Uminova Innovation erbjudit affärsstöd, utbildningar, events, investerardagar samt hjälp med avtal, marknadsföring och samarbeten.

– Uminova Innovation är en spelare att räkna med nationellt och internationellt. Vi har ett starkt innovationsstödsystem.

Problem som oroar

En morgonpassning gick till Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi samt entreprenör och grundare av QureTech Bio AB. Fokus för företaget ligger på antibiotikaresistens. Problemet är både välkänt och bekymrande. I mätningar av människors oro toppar fenomenet listan tillsammans med klimatförändringar.

– De båda hör ihop, eftersom utbrotten kommer att öka med klimatförändringar. Det skulle kunna rapporteras mer om antibiotikaresistens, men det kan vara så att man inte vill skrämma upp människor.

Goda resultat

Infektioner handlar om hela spannet från akut dödliga som sepsis, över dödliga infektioner som tuberkulos (som drabbar en tredjedel av jordens befolkning) till icke dödliga infektioner, t.ex. klamydia.

QureTech Bio har bland att inriktat sig på VRE och MRSA infektioner. Det nya angreppssättet är att satsa på ämnen som samverkar med antibiotika. Om man försöker behandla med enbart läkemedlet Vankomycin syns ingen effekt, och detsamma gäller för substansen från QureTech Bio.

– Men om de används tillsammans noteras inga bakterier. Det här resultatet är vi väldigt exalterade över.

Mångmiljardmarknad

Tuberkulos kommer att orsaka 50 miljoner dödsfall fram till 2050 om det inte kommer alternativ behandling, och dessutom är behandlingstiden uppemot tre år. Även här har QureTech Bio en substans som kan samverka med läkemedel, och det gäller även vid resistenta tuberkulosbakterier.

– För första gången i världen har vi nu sett bakterier komma tillbaka från resistens. Det är oerhört spännande.

Mellan 100 och 150 miljoner människor drabbas av klamydia varje år. I dag behandlas sjukdomen med bredspektrum-antibiotika, men QureTech Bio försöker utveckla substanser potentiella marknaden är många miljarder.

Den fortsatta utvecklingen för företaget inkluderar bl.a. djurstudier för tuberkulos. Fredrik Almqvist avslutade föredraget med en ”cliff hanger”:

– Vi har faktiskt fått en lokal investerare, som vill vara med långsiktigt.

Misstag gav avhandling

Avslutade Morgonpasset gjorde Pernilla Abrahamsson, uppfinnare samt produktutvecklingschef på Senzime, som vill bli ledande inom patientövervakning. Hon berättade om Alexander Fleming, som upptäckte penicillin efter att inte ha diskat odlingsplattor så noga.

Pernilla gick själv vidare med ett misstag från 2008, då en kateter åkte ur en hjärtmuskel och lade sig på ytan. Det visade sig att hon trots detta fick jättefina mätresultat. När hon nu utökade försöken till att gälla både lever och hjärta slutade det med en avhandling.

– Det gick med rekordfart, och avhandlingen var klar på två år. Den har väldigt värdefull eftersom den fungerat som arbetsprov.

Behovsanalys

Pernilla kontaktade Uminova Innovation för att få hjälp med att bygga ett bolag.

– Kontakten gjorde bland annat att det blev lättare att driva produktutveckling.

Pernilla gjorde en behovsanalys genom att fråga ett stort antal läkare om vid vilken operation det finns störst behov av övervakning efteråt, och mag-tarmkirurgi var prio 1.

Det var också viktigt att bygga nätverk, och hon hade sedan tidigare kontakt med Senzime.

– De hade en produkt som jag var intresserad av, och jag hade en som de var intresserad av. Så de köpte mitt bolag.

Förkortad vårdtid

Senzime har tre produkter: TetraGraph, OnZurf och CliniSenz. Varje år genomgår tre miljoner patienter operation i mag-tarmkanalen och mer än en halv miljon drabbas av postoperativa komplikationer. I sammanhanget kan nämnas att ett dygn på IVA kostar ca 40 000 kr.

– Med en av våra produkter ges korrekt behandling, förkortad vårdtid och bättre återhämtning.

Ett annat exempel är att 70 miljoner patienter årligen får muskelrelaxerande läkemedel. Av dessa får 20 miljoner postoperativa komplikationer.

– Det är ett globalt problem, som kostar enormt mycket pengar. Med vår produkt får man en objektiv övervakning av patienterna.

 

Läs magasinet magasinet Life Changers här.