Joanna Åström, Jakob Nordström, Emil Nylind, Sanna Ågren
Joanna Åström, Knowit, tillsammans med Jakob Nordström, Emil Nylind och Sanna Ågren, alla tre studenter på Teknisk datavetenskap, under ett besök på Dragonskolan i Umeå där de träffar niondeklassare för att berätta om it-branschens behov av fler medarbetare.

Brist på utvecklare får it-företag att gå ut i skolor

Trots att utvecklare är ett av de snabbast växande yrkena i Sverige ropar it-företagen efter fler medarbetare. Nu träffar it-företag niondeklassare för att locka dem till branschen.

Tillväxten av nya utvecklare och systemvetare har under de senaste åren varit mycket stor. Antalet utvecklare har ökat med 43 procent i Sverige mellan 2005 och 2012 och varje år växer yrkeskategorin med 2 000 personer, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som
Computer Sweden lyfter fram i en artikel.

Kategorin ”Systemerare och programmerare” är idag till och med fler än antalet grundskollärare,
visar SCB. I Sverige fanns det 78 734 utvecklare år 2012.

Men trots den enorma tillväxten fortsätter it-branschen att ropa på fler medarbetare. Jakten på talanger och kompetens är en ständig fråga för bolagen.

Locka elever

I Umeå pågår sedan 2011 ett mycket konkret och gemensamt arbete inom nätverket MakeIT mellan it-företag, Umeå universitet och Umeå kommun för att locka fler unga att välja gymnasieutbildningar som kan leda till jobb och företagande inom it-området.

Igår fanns Knowit och studenter från Datavetenskap på plats när niondeklassare besökte Dragonskolan i Umeå inför gymnasievalet. Att välja rätt gymnasieprogram är ett första steg för den som vill jobba med it.

Det är fullt i korridorerna på Dragonskolan när niondeklassare kommer för att få information om valet till gymnasiet. Från scenen berättas om den stora mängd av gymnasieprogram som eleverna kan välja mellan. Det är ett val som kan vara svårt för många, men samtidigt viktigt. För valet av gymnasieutbildning är ett första steg till kommande universitetsstudier och efter det eget företagande eller jobb på arbetsmarknaden.

Vid ett av informationsborden finns Joanna Åström från Knowit tillsammans med Jakob Nordström, Emil Nylind och Sanna Ågren, alla tre studenter på Teknisk datavetenskap vid Umeå universitet. För elever och föräldrar vill de berätta om it-branschens behov av fler medarbetare och hur det är att plugga datavetenskap på universitetet.

Peppa och inspirera

– Vi är här för att peppa elever och inspirera. Vi från Knowit kan till exempel berätta hur det är att jobba som it-konsult. Att jag som tjej finns här är också bra för då kan jag kanske peppa fler tjejer att välja it, säger Joanna Åström, konsult på Knowit och deltagare i MakeIT, ett nätverk i Umeå för att få fler att välja it.

Vid hennes sida finns Jakob Nordström, Emil Nylind och Sanna Ågren som alla tre gärna berättar om varför de valde att plugga Teknisk datavetenskap på Umeå universitet.

– Jag tycker det är roligt med programmering och problemlösning, säger Jakob Nordström.

– jag har alltid tyckt om matte och vet att programmering har med det att göra. Det har just med problemlösning att göra och att vara kreativ. Den kurs jag läser nu är mycket rolig, applikationsutveckling i java, där vi bygger spel, berättar Sanna Ågren.

– Jag har haft intresset sedan jag var liten. För mig är det också problemlösning som lockar och att kunna strukturera saker så att de går att lösa algoritmiskt, säger Emil Nylind.

Tillsammans hoppas de nu få flera niondeklassare att upptäcka IT-branschen och välja utbildning efter det.

Flera projekt för att locka unga

Nätverket MakeIT har jobbat på många olika sätt för att få fler att välja it. Här är några exempel:

Fler unga tjejer söks till it-läger
Sommarjobbande ungdomar lär sig programmera
Så ska ungas intresse för it öka  

Fakta om MakeIT
Under hösten 2011 gick Sogeti, Tieto och ITS vid Umeå universitet ihop nätverket MakeIT för att arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen för it-branschen i Umeå. Nu ingår även Acino, Svenska Försäkringsfabriken, Cinnober, Knowit, Spacetime, Umeå kommun IT- och telefoni samt Institutionen för Datavetenskap på Umeå universitet i nätverket.

Text och foto: Mikael Hansson