Emma Mjöbring
Emma Mjöbring, Sogeti, på plats i Dragonskolan för att berätta om it som framtidsbransch. På plats var även Patrik Jonsson, Tieto.

Lockar unga till it-branschen

Emma Mjöbring, Sogeti, och Patrik Jonsson, Tieto, besökte Dragonskolan i Umeå för att berätta om it som en framtidsbransch och för att locka fler till it-inriktade utbildningar

It-branschen växer så det knakar i Umeå och som en aktivitet för att locka fler elever att läsa IT på universitetet så har nätverket Make IT bestämt sig för att träffa sista-års elever på natur- och teknikprogrammen för att väcka intresset för it som ett framtidsyrke.

Denna vecka besökte Patrik Jonsson, Tieto, och Emma Mjöbring, Sogeti, Dragonskolan och teknikprogrammet för att prata med sista-års elever om it som en framtidsbransch. Budskapet till eleverna var att branschen växer galet snabbt och behöver många fler medarbetare både på kort och lång sikt. Med detta som bakgrund vill nätverket Make IT intressera fler, gärna tjejer, att välja it-inriktade utbildningar på universitet och på så sätt inom några år öka det totala antalet it-medarbetare i Umeå.

Vägen in i it-branschen

Emma berättade om hennes väg in i it-branschen, vad som fick henne att intressera sig för it, vilka egenskaper som är viktiga att ha om man vill jobba i denna bransch. Emma poängterade att den kanske viktigaste egenskapen är att vara genuint intresserad av problemlösning. Emma pratade även om de olika uppdrag hon haft under åren och om hur mycket hon lärt sig om de olika branscher som hon under åren jobbat inom.

Make IT är ett nätverk som jobbar för att öka it-intresset hos unga i Umeå. Syftet med nätverket är att jobba långsiktig med kompetensförsörjning och rekrytering, särskilt bland tjejer, till företagen i Umeå.

I Make IT ingår it-företag i Umeå, Umeå universitet och Umeå kommun. Samordnare för nätverket är Umeå näringslivsservice.