Lönsamma affärer med AI

Rätt strategi för AI kan ge framtida konkurrenskraft för företag. AI Business Summit 2019 sätter fokus på affärsnyttan med artificiell intelligens.

Företag måste hänga med inom artificiell intelligens för att kunna möta de stora förändringar som redan sker i en rasande fart. Det är utgångspunkten för AI Business Summit 2019, som arrangeras i Stockholm 30 januari 2019.

– Vår ambition på NOWBiZ är att skapa 2019 års bästa affärskonferens om AI i Sverige. Det är här du inspireras och får viktiga och för dina affärer avgörande insikter inom många olika områden inom AI.
Förstå möjligheterna med AI, lära sig hur andra företag har gjort. Allt från planering och målsättningar till faktiskt genomförande och resultat, säger Liselotte Isacsson, ansvarig samordnare för AI Business Summit 2019.

Tanken med konferensen är att ge en bred bas för betydelsen av rätt strategi för att skapa företagens framtida konkurrenskraft till forskningsläget i Sverige och utomlands, svenskars syn på robotar, vilken roll ledarskapet har, till olika verksamheters faktiska praktikfall.

– Vi vill att deltagarna ska förstå den potential och kraft som finns inom AI, att det faktiskt inte är en hajp längre utan en nödvändighet för framgångsrika affärer. Vi betonar vikten av att se artificiell intelligens som ett samarbete mellan människa och maskin, fortsätter Liselotte Isacsson.

Moderator för konferensen är Maria Olofsson, projektledare vid Uminova Innovation, vilket ger en stark koppling också till startup-världens intresse för AI.

Stark talarlista

Bland talarna märks flera av de mest framträdande namnen i Sverige kring artificiell intelligens.

 • Dr Christian Guttmann, Executive Director, Nordic Artificial Intelligence Institute.
 • Conny Svensson, Head of AI & Digital Transformation, CGI i Sverige.
 • Docent Fredrik Heintz, lektor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Fredrik är ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI.
 • Christina Henryson, Avdelningschef Kunskapsutveckling, Tillväxtverket.
 • Dr Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab, Ericsson Research.
 • Anna Carlsson, managementkonsult, Sevenco, med fokus på skärningspunkten mellan digitalisering, HR och verksamheten.
 • Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare på Governo AB.
 • Björn Smedman, Docly Healthcare AB.
 • Lars Carlsson, Head of AI, Stena Line och Visiting Professor vid Computer Learning Research Centre, University of London.
 • Eva Byström, VD och delägare i rekrytering- och bemanningsföretaget First Reserve.
 • Johan Högne, Digitaliseringsdirektör, Norrköpings kommun.
 • Bo Kristoffersson, CEO, Lexplore Sweden.
 • Mats Snäll, Digitaliseringschef, Lantmäteriet.

Text av: Mikael Hansson

Fotograf: AdobeStock/metamorworks

Publicerad: 20 december, 2018Dela artikel:

Text av:

Fotograf:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

AdobeStock/metamorworks

20 december, 2018