Mattias Svanberg och Peter Johansson, Cygate i Umeå
Mattias Svanberg och Peter Johansson, Cygate i Umeå, menar att säkerhetsfrågor för föertag blir allt mer viktigare.

Löser utmaningarna kring IT-säkerhet

Nya regler för hantering av personuppgifter är på gång i Europa. Cygate är redo för att hjälpa med teknikfrågor inom området.

Cygate i Umeå växer. Idag har kontoret 7 medarbetare och för en tid sedan invigdes nya lokaler på Ersboda i Umeå. Här har Umeåkontoret valt att fokusera på säkerhet, nätverk och molntjänster. Inte minst handlar det om säkerhetssystem, där Cygate Umeå fått en toppcertifiering med norra Europas första Security Master inom IT-säkerhet.

– Säkerhet, nätverk och molntjänster är de tre områden som Cygate i Umeå fokuserar på, men vi jobbar inom alla områden inom systemintegration, säger Mattias Svanberg, verksamhetsansvarig i Umeå, när han tar emot Infotech Umeå för att visa de nya lokalerna.

I en tid när digitaliseringen ökar blir säkerhetsfrågorna ännu mer viktiga och Cygate har under många år fokuserat arbetat för att ta en ledande roll inom området. Cygate har även lanserat ett antal tjänster inom just området IT-säkerhet.

– Vi är en del av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets, säger Mattias Svanberg.

Ny lag om personuppgifter
Under det kommande året kommer intresset för säkerhetsfrågor att öka än mer, tror Mattias Svanberg. Inte minst med tanke på lanseringen i maj 2018 av en ny personuppgiftslag i Europa, förkortad GDPR. Den kommer att ha stor betydelse för lagring av personuppgifter, något som kommer att påverka både stora traditionella företag och nya startup-bolag, tror Mattias Svanberg.

– Det finns organisationer också här i stan som har råkat ut för incidenter. Nu med kommande GDPR så har intresset ökat ytterligare och vi märker att allt fler vill ha guidning och stöttning i teknikfrågor för att säkra företagets information och bemöta de nya EU-direktiven, säger Mattias Svanberg.

Startups påverkas också
Han menar att i grunden har både stora traditionella organisationer och mindre nybildade startups samma utmaningar. Men det som är fördelen för ett startup är att det har ingen ryggsäck från tidigare system att bära med sig.

– Men jag tror att de har samma huvudbry över vad det innebär. När man pratar om personuppgifter så måste man ta ställning till var de ska lagras och hur de kan anonymisera om en medborgare vill bli borttagen, säger Mattias Svanberg.

– Vad gäller tekniken kring GDPR har vi stor kunskap, sedan måste andra verksamhetsnära aktörer också komma in. Där teamar vi ihop oss med andra på ett bra sätt, säger Mattias Svanberg.

Ramavtal för datacenter
Ett ytterligare viktig område för Cygate är datacenter. Nyligen utsågs företaget som en av sex utvalda leverantörer för tjänster inom datacenterområdet vid rikstäckande och regionala upphandlingar. Det är en omfattande verksamhet, Kammarkollegiet uppskattar att den totala omsättningen kring ramavtalen för datacenter uppgår till en miljard kronor per år.

Cygate har också fått en hel rad utmärkelser under den senaste tiden. Cygate blev exempelvis årets nätverkspartner i norra Europa för Cisco och är även CMSP: Cisco Powered-certifierad molnpartner. Cygate AB har fått förnyat förtroende som Mitels Platinum Partner. Cygate har genomgått Mitel Partner Program review och är återigen första partner i Sverige som klarat kriterierna för den högsta nivån i Mitels partnerprogram. Cygate är även VMware Premium Partner vilket innebär högsta certifiering och partnerstatus.