Smarta hem
Bilden visar en prototyp för en öppen teknisk plattform som samlar tjänster som vård- och omsorg, fastighetsskötsel, säkerhet, energi mm. Plattformen har tagits fram inom innovationsprojektet Hållbara öppna lösningar för hemmet som nu går in i nästa fas. Foto: Swedish ICT.

Lovar nya investeringar i affärssystemet Movex/M3

Affärsystemet Movex/M3 är ett viktigt verktyg för flera stora industrier i Norrland. När Lawson, företaget bakom systemet, köptes upp av jätten Infor, väcktes därför frågor om systemets framtid. Den blir fortsatt stark, blev svaret vid ett seminarium som UDK anordnade i Umeå.

– M3 har fått en skyddad position inom Infor med en utökning av investeringar i framtiden, berättade Patrick Borg, nordisk försäljningschef för M3, när han och kollegan Henrik Billgren, global produktchef för M3, träffade företag som Ålö, Fodercentralen, Indexator, COOP Nord med flera vid ett seminarium hos UDK, Umeå Datakonsulter.

UDK har sedan många år varit en regional partner för Lawson och därmed svarat för det lokala behovet av konsulter kring systemet. När nu Lawson M3 i framtiden efter ett uppköp återfinns hos affärssystemjätten Infor, tredje störst i världen efter SAP och Oracle, så är nyfikenheten stor på hur systemet kommer att utvecklas.

Patrick Borg och Henrik Billgren menade att framtiden ser mycket ljus ut för systemet Movex/M3, också när det hamnar inom Infor. Infor gör en stortsatsning på programmet och man ökar utvecklingsresurserna, menade man.

– Vi kommer att anställa mer än 60 nya ingenjörer för att ytterligare förbättra M3. Vi får nu en större bas vilket gör att vi kan investera mer i våra produkter, förklarade Henrik Billgren, som varit med ända sedan första början med utvecklingen av systemet.

Flera förändringar kunde man visa på som skvallrar om att affärssystem allt mer tar intryck av appar och ny användarvänlig design. Användargränssnittet blir viktigare, sociala medier vävs in i systemet, molnlösningar, ökad mobilitet, snabbare hantering med beslutstöd och möjlighet att sätta ihop egna skärmbilder via så kallade mashups var några punkter man tryckte på.

Under seminariet rekommenderade Patrick Borg och Henrik Billgren de företag som använder Movex/M3 att
gå med i användarföreningen
för att kunna utbyta erfarenheter med andra användare.

Text och foto: Mikael Hansson