Umeå Energi
Dåva kraftvärmeverk, placerat strax utanför Umeå, är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle. Här producerar Umeå Energi fjärrvärme och el av sorterat avfall och rester från skogsindustrin.

Lustfylld väg till fysiklektioner

Umeå kommun är först i Sverige med att göra en unik satsning på naturvetenskap med fysiksimulatorn Algodoo. Med lust och motivation ska intresset för fysik höjas.

För att motverka den sjunkande kunskapsnivån inom ämnen som matematik och naturvetenskap, satsar Umeå kommun på fysiksimulatorn Algodoo till alla elever inom kommunala grund- och gymnasieskolan. Umeåföretaget Algoryx står bakom produkten.

Både internationella och nationella rapporter pekar på samma sak; Sverige halkar efter i jämförelse med andra länder vad gäller kunskapsnivå inom matematik och naturkunskap. Detsamma gäller utsträckningen av datoranvändning i klassrummen.  

Andra går om Sverige

– Runt millennieskiftet var Sverige i framkant med att integrera IT i lärandeprocessen, men nu visar senaste PISA-rapporten att andra länder gått om oss markant. I Storbritannien har exempelvis 86 procent av klassrummen interaktiva skrivtavlor, medan motsvarande siffra i Sverige är under 10 procent, säger Kenneth Bodin, fysiker, grundare och VD för
Algoryx, som har kunder i 57 länder världen över. 

Nyckelord är motivation

Skolinspektionens rapport
Fysik utan dragningskraft
(2010), visar att fysikundervisningen inte bedrivs på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att utveckla alla de kunskaper och förmågor som de ska, enligt den nationella kursplanen. Enligt studien visar forskning även ofta ett samband mellan sämre kunskapsresultat och att elever saknar intresse, motivation och lust att lära sig fysik. Ett nyckelord som Algoryx medvetet tog med i designprocessen var just motivation. 


Algodoo
bygger på att eleven är i centrum och skapar egna visuella och interaktiva fysiksimuleringar. Min erfarenhet är att kreativa och interaktiva uppgifter både ökar engagemanget, ger en verklig bild av fysikens användning och även skapar distans till vad ett facit egentligen är, Kenneth Bodin. 

Algodoo kommer att kunna användas i fysikundervisningen i Umeås kommunal grundskolor.

Det är från och med i dag som Umeå kommun erbjuder alla elever inom den kommunala grund- och gymnasieskolan en licens för fysiksimulatorn Algodoo. Tanken är att programmet ska fungera som komplement i fysikundervisningen och öka motivationen hos eleverna inom Umeå kommun.