Från vänster: Lena Öhlund, BIC Factory, Lena Hedman Rahm, Regionakademien, Kerstin Edvardsson, BIC Factory.
Från vänster: Lena Öhlund, BIC Factory, Lena Hedman Rahm, Regionakademien, Kerstin Edvardsson, BIC Factory.

Lyckad digital satsning på unga entreprenörer

En digital satsning har gett startups nya affärer på fler marknader, visar rapport från inkubatorn BIC Factory.

Inkubatorföretagen vid BIC Factory upplever stor nytta med den digitala satsning som inkubatorn gjort under senaste åren. Bland annat har företagen utökat sina marknader och fått fler affärer. Det visar en utvärdering från Umeås företagsinkubator BIC Factory.

– Totalt har vi under treårsperioden hjälpt 26 nya företag, varav 13 företag gör digitala affärer, och sammanlagt har 51 nya arbetstillfällen skapats. Förutom att vi överträffat våra förväntade resultat, är det ännu mer glädjande att våra aktiviteter bidragit till positiva effekter för företagen i inkubatorn så som fler affärer och utökade marknader, säger Kerstin Edvardsson, projektledare för den digitala satsningen.

Med digitala affärsidéer avses de företag som arbetar med utveckling av digitala tjänster eller produkter och webbshopföretag. Specifikt för BIC Factory är att erbjudandet riktas till målgruppen unga entreprenörer som nyligen startat eller är på gång att starta företag.

– Såvitt vi vet är projektet unikt i att det tar ett helhetsgrepp på utveckling av digitala affärsidéer hos unga entreprenörer. Utvärderingen visar också att genomförandet av projektet har upplevts som väldigt positivt av företagen. Projektledningen upplevs som väldigt lyhörd och flexibel och ger ett anpassat stöd oavsett var i företagarprocessen man befinner sig i, säger Lena Hedman Rahm, Regionakademien, som har utvärderat satsningen.

– Det är fantastiskt kul att få bekräftelse på att vi bidrar till att skapa mervärde för regionens unga lovande entreprenörer, säger Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.

Projektsatsningen har finansierats av Umeå Kommunföretag, Region Västerbotten och EU.

Om BIC Factory
BIC Factory erbjuder lokaler, stöd och nätverk till unga nystartade entreprenörer under två år. En uppföljning av BIC Factorys resultat visar att 118 nya företag hittills har fått stöd under uppstarten. Entreprenörerna som en gång i tiden startade bolag via BIC har idag 120 aktiva bolag, vara 88 % har sitt säte i Umeåregionen. De 45 största bolagen omsatte tillsammans 627 miljoner kronor och hade 333 personer anställda vid den senaste mätningen 2017-12-31. (Källa: Allabolag.se).