mentorerCS03.jpg
Jenny Österlund, Acino, ser positivt på att ställa upp som mentor för studenter på it-utbildningar. Här tillsammans med datavetarna Linus Rönbäck och David Holm.

It-företag ställer upp som mentorer för studenter

Förra årets satsning på mentorskapsprogram mellan it-företag och studenter blev mycket uppskattat. I år får därför satsningen en fortsättning vid Umeå universitet.

– De som var med i förra årets pilotsatsning var mycket positiva. Upplägget mellan grupperna var lite olika. En del fick kvalificerad handledning i programmeringskurser, andra pratade mer om hur det är att arbeta som konsult, säger Fredrik Georgsson, ansvarig för satsningen från institutionen för datavetenskap.

De positiva erfarenheterna av mentorskapsprogrammet inom datavetenskap gör att det nu får en fortsättning. Företag som deltar detta år är Acino, Cinnober, ITS vid Umeå universitet, Knowit, Omegapoint, Sogeti, Tieto och UDK. Fler företag ville också vara med men antalet studenter räckte inte till fler än dessa.

Genom mentorskapsprogrammet kan studenter och företag få möjlighet att lära känna varandra redan under utbildningen samtidigt som studenterna får en insikt i hur företagen arbetar med kodning, utveckling och problemlösning.

Mentorskapsprogrammet är frivilligt för studenterna och många har valt att följa det. De som är med kommer från Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap, kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammet i interaktion och design.

Mentorer möter studenter
Magnus Torrkulla, Cinnober, och Mikael Lundquist ITS vid Umeå universitet, träffar studenterna Frida Stenebo, Anna Henningsson, och Linda Sandström, alla tre studenter i datavetenskap.

 

Mentorer träffar studenter
Clas Högvall, Tieto, mötte Måns Hellgren och Caisa Wiklund från civilingenjörsprogrammet i interaktion och design. 

 

Mentorer möter studenter
Mattias Sällström, Omegapoint, träffade studenter från datavetenskap. Bakre raden Fredrik Halldal, Joel Persson och Oskar Abrahamsson som kommer att ha mentorer från Sogeti. Främre raden David Björkstrand, Mattias Fridsen, Mattias Jonsson och Jonas Nyman som följer Omegapoint.

Text och foto: Mikael Hansson